Header Image
Acasa / IFR

IFR

Prezentare

Învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR) reprezintă o formă integrată de învăţământ, având caracteristici comune cu sistemul de învăţământ cu frecvenţă, dar şi cu învăţământul la distanţă. Este o formă flexibilă de instruire, caracterizată prin activităţi dedicate unor cursuri de sinteză şi pregătirii aplicative, programate în mod compact şi periodic, presupunând întâlnirea nemijlocită în spaţiul universitar, a studenţilor cu cadrele didactice de predare, completate cu alte mijloace de pregătire specifice învăţământului la distanţă.

Programele de studii universitare la FR sunt organizate pe două cicluri de studiu: licenţă şi master.

Durata studiilor pentru programele IFR este aceeaşi cu a programelor de studii pentru forma de învăţământ cu frecvenţă. Structura planurilor de învăţământ pentru programele IFR respectă întocmai structura planurilor de la forma de învăţământ cu frecvenţă. Programele de studiu IFR se organizează numai pentru acele specializări care au fost acreditate pentru forma de învăţământ cu frecvenţă, după aprobarea de către Consiliile facultăţilor organizatoare, de Senatul Universităţii, precum şi după obţinerea autorizării provizorii de funcţionare din partea Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Coordonare Departament

  • Director de departament: conf. Univ. Dr. Ing. Feiza Memet
  • Prorector pentru activitatea didactica: Prof.univ.dr.ing. Constantinescu Eliodor
  • Prodecan: Conf.univ.dr.ing. Acomi Nicoleta
  • Prodecan: Ș.l.dr.ing. Mihaela Bărhalescu
  • Coordonator program de studii IFR- Electrotehnica: Ș.l.dr.ing Dordescu Marian
  • Coordonator program de studii IFR- Electromecanica Navala: Conf.univ.dr.ing. Adrian Sabău
  • Coordonator program de studii IFR- Navigatie si Transport Maritim si Fluvial: Prof.univ.dr.ing. Arsenie Paul

Cadre Didactice

Secretare de facultate

Aneta Chiriac – Facultatea de Navigație și Transport Naval
Maria Kraus – Facultatea de Electromecanică Navală
Programul cu publicul/studenţii se desfăşoară:
LUNI: 12:00-14:00
MARȚI: ÎNCHIS
MIERCURI: 12:00-14:00
JOI: ÎNCHIS
VINERI: 12:00-14:00
Sediul departamentului – etajul 1, cam. E 100
CONT TREZORERIE RO74TREZ23120F330500XXXX / CUI 2747321
tel. Fix 0241/664740 interior 148
tel. Mobil 0755/047470
fax: 0241/617260
Top