Acasa / Misiune și obiective

Misiune și obiective

Misiune și obiective

Misiunea Universității Maritime din Constanța este de a pregăti specialiștii necesari activităților de transport maritim, precum și de a derula activități de cercetare în domenii științifice conexe, cu accent pe recunoașterea competiției ca factor de progres și pe managementul calității, instrument al perfecționării continue a procesului de învățământ și de cercetare.

De a promova educația și cercetarea în concordanță cu exigențele unei societăți bazate pe cunoaștere prin formarea inițială, educație continua și integrare în circuitul valorilor universitare.

De a contribui la dezvoltarea locală, regională și națională prin implicarea membrilor comunității academice la nivel social, economic si cultural.

În realizarea misiunii sale, Universitatea Maritimă din Constanța asigura:

  • Formarea de competențe generale, specializate și transversale compatibile cu stadiul de modernizare a societății;
  • Dezvoltarea de parteneriate cu alte universități (sprijinirea mobilității prin programul Erasmus+) în vederea dezvoltării unor specializări comune și derularea unor programe de învățământ universitar si postuniversitar;
  • Stabilirea unor protocoale bilaterale cu universitățile de marină și firme de crewing din întreaga lume pentru asigurarea schimbului de studenți și cadre didactice și pentru realizarea unui schimb de experiență în domeniul maritim.

Mesajul Rectorului

Prof. univ. dr. ing. Vali Violeta Ciucur

Încă de la înființarea sa în anul 1990, Universitatea Maritimă din Constanța și-a asumat angajamentul de a actualiza permanent oferta sa educațională, astfel încât să coincidă nevoilor de schimbare la nivel global în industrie. Astăzi, universitatea noastră se evidențiază ca fiind una dintre instituțiile de învățământ superior din România, aflată în strânsă legătură cu realitatea economică.

Programele de studiu din UMC vizează industria maritimă internaționala și au scopul de a pregăti personal cu nivel înalt de calificare, capabil să facă față cu succes concurenței acerbe care definește această industrie. Absolvenții noștri sunt angajați la bordul navelor comerciale și fac parte din echipaje multiculturale.

În vederea consolidării profilului său internațional, Universitatea Maritimă din Constanța a încheiat peste 40 de parteneriate cu instituții maritime recunoscute la nivel mondial, menite să exploreze și să promoveze cooperarea în domeniul învățării și cercetării, să stimuleze schimburile de personal și formarea continuă în domenii de interes comun, să extindă experiența studenților și a facultăților partenere, oferindu-le oportunități reale de dezvoltare a competențelor culturale.

Afilierea UMC la organizații de renume internațional se concentrează pe îmbunătățirea pregătirii teoretice și practice a viitorului personal navigant, prin împărtășirea opiniei conform căreia eficiența în educația și formarea profesională în sectorul maritim derivă din rigoarea în domeniul științific și academic, din dezvoltarea unei legături strânse între competențele profesionale, tehnicile manageriale și atenția deosebită acordată calității.

În comunitatea locală, Universitatea Maritimă din Constanța reprezintă o sursă pentru forța de muncă înalt calificată și un partener capabil să desfășoare activități legate de cercetarea științifică, analize tehnice sau economice.

Top