Header Image
Acasa / JobsFair

JobsFair

The web-based platform for information on Career and Job Fairs for Students

The web-based platform for information is an attempt to make the Career and Job Fairs more welcoming and user-friendly for students. It also gives employers the opportunity to transmit a “Flagged Message”, which signals to students that the employer is open to having a conversation about potential opportunities within their organization.

The web-based platform will allow students to interact more efficiently with employers.

Why You Should Attend a Career & Job Fair?

 • Career & Job Fairs are Free!
 • Fairs are a great way to learn about different industries, workplace environments and career options.
 • A career or job fair is an excellent way to meet a large number of potential employers at one time. These fairs not only provide employment opportunities, but also provide a network for career exploration and professional development.
 • You never know who you will meet, especially at a Career & Job Fair. Networking is valuable in helping you to establish important contacts that can help in your career development.
 • Job fairs are a place where jobseekers can literally meet potential future employers face to face in a kind of “speed dating” atmosphere. With so many opportunities, you will be forced to practice your communication skills!

How Does a Job Fair Benefit Companies?

One of the benefits of participating in job fairs is that they give companies access to large pools of qualified candidates.

The events give employers the chance to recruit employees who are educated in specific subject areas. Job fairs can increase the number of resumes and applications companies receive from candidates who are actually qualified for the positions they need to fill.


I’M a

JOBSEEKER

Licență

JOB FAIR

EVENTS CALENDAR

Events

I’M an

EMPLOYER

Engleză


Portalul web oferă informaţii importante pentru oportunitățile de angajare din țară și UE ale studenților.

Realizarea portalului web dedicat informării studenților internaţionali în legatură cu târgul de joburi urmează activitatea A3 Creșterea numărului de studenți internaționali asumată în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0615, cu titlul Promovarea schimbului de bune practici prin programe de cooperare în scopul dezvoltării calității educației și a dimensiunii internaționale a învățământului superior în Universitatea Maritimă.

Domeniul vizat : Internaționalizarea învățământului superior din România

Obiectivele proiectului:

Obiective generale

 • Dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei, încurajarea mobilităţii şi facilitarea cooperării directe între instituţiile de învăţământ superior de marină
 • Promovarea creșterii calității, excelența în inovare și internaționalizarea la nivelul instituțiilor din domeniul educației și formării profesionale

Obiective specifice

 • Promovarea valorilor comune din mediul academic;
 • Stimularea educației favorabile prin îmbunătatirea nivelului competențelor și abilităților de bază, cu un accent deosebit pe relevanța acestora pentru piața muncii în domeniul maritim;
 • Sprijinirea cadrelor didactice și a predării prin schimb de informații și de bune practici;
 • Încurajarea mobilității studenților (incoming / outgoing) și a profesorilor, inclusiv prin încurajarea recunoașterii universitare a diplomelor și a perioadelor de studiu în străinătate;
 • Promovarea cooperării dintre instituțiile de învățământ superior de marină;
 • Consolidarea dimensiunii internaționale a educației și formării in domeniul maritim prin internationalizarea curriculei;
 • Extinderea relaţiilor internaţionale prin plasarea universităţii în reţele de universităţi internaţionale, în vederea realizării de programe de studii comune sau în cadrul unor programe de cercetare;
 • Stimularea participării studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi profesorilor universităţii în diverse programe internaţionale de învăţământ şi cercetare.

Contact

Pentru mai multe detalii vă rugăm să scrieți un mesaj la adresa carmen.ungureanu@cmu-edu.eu.
Conf. univ. dr. Carmen Ungureanu

Top