Acasa / Plata Taxelor prin cont bancar

Plata Taxelor prin cont bancar

Aducem la cunoștința celor interesați să-și achite taxele (de orice tip) următoarele metode și detalii de plată:

Plată on-line accesând Taxe Online

Plată prin virament bancar

 • Numele beneficiarului: UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA
 • Adresa beneficiarului: str. Mircea Cel Bătrân nr. 104, mun. Constanța
 • Codul fiscal al beneficiarului: 2747321
 • Banca beneficiarului: Trezoreria mun. Constanța I BCR SA – Sucursala Constanța
 • Detalii de plată obligatorii:
  • Numele și prenumele studentului (exact ca în evidențele facultății)
  • Inițiala tatălui
  • Facultatea
  • Specializarea
  • Anul de studiu
  • Forma de învățământ (IF/ IFR)
  • Tipul taxei și orice alte detalii considerați necesare.
 • 6. Cont bancar beneficiar: RO74TREZ23120F330500XXXX

Plățile reexaminărilor/ diferențelor se vor efectua individual pentru fiecare disciplină si se vor trimite electronic pe eCampus in timpul examenului pentru disciplina respectiva in folderul creat special”
NOTĂ: perioada de decontare pentru plățile efectuate prin bancă este de 3 zile.

Plată la oficiu poștal

Mandatul poștal trebuie să conțină pe verso, la corespondență următoarele date:

 • Numele și prenumele studentului (exact ca în evidențele facultății)
 • Inițiala tatălui
 • Facultatea
 • Specializarea
 • Anul de studiu
 • Forma de învățământ (IF/ IFR)
 • Tipul taxei și orice alte detalii considerați necesare.

Plata se efectuează în contul IBAN: RO74TREZ23120F330500XXXX cont deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

NOTĂ: perioada de decontare pentru plățile efectuate prin poștă este de 10 zile.

Numerar la casieriile Universității Maritime din Constanța (sediul central și Baza Nautică)
Card bancar (POS) la casieria centrală a Universității Maritime din Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr. 104.
Sunt valabile doar pentru studenții care participă la recuperările laboratoarelor față în față, strict pe perioada recuperării acestora.
Se recomandă ca plățile să se realizeze cu cel puțin o zi înainte de termenul limită de plată.
Plățile reexaminărilor/ diferențelor se vor efectua individual pentru fiecare disciplină.
Trimiteti o copie a ordinului de plata la adresa de mail : secretariat@cmu-edu.eu
Secretariat ZI
Universitatea Maritimă din Constanţa
str. Mircea cel Bătrân nr.104
900663, Constanţa
Tel: 0040 241 66 47 40 int.204
Fax: 0040 241 61 72 60
Mob: 0040 755 74 77 93

Top