Header Image
Acasa / Admitere români de pretutindeni – programe de studii de Licență

Admitere români de pretutindeni – programe de studii de Licență

ADMITERE 2022
Înscriere Online

AN UNIVERSITAR 2022-2023

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit, precum și românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, români de pretutindeni sunt:

 • Persoane care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,
 • Români emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenți ai acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

În atentia candidatilor din Albania,Ucraina, Serbia şi Macedonia de Nord (descarcă adresă minister)


Procedură de Admitere pentru Sesiunea august – septembrie 2022

 • 25 iulie – 23 septembrie 2022 pana în ora 15:00 Perioada de înscriere online
 • 24 septembrie 2022 Clasificarea candidaților și afișarea listei provizorii a candidaților admiși
 • 24 septembrie 2022 Contestații până la ora 14:00
 • 24 septembrie 2022 Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor
 • 24 septembrie – 27 septembrie 2022 Confirmarea locurilor pentru studenții admiși
 • 28 septembrie 2022 Afișarea rezultatelor finale

Ierarhizarea candidaţilor declaraţi admişi se va face în ordine descrescătoare a mediei obţinute la examenul de bacalaureat.


Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, transmițând la adresa de e-mail georgiana.iordan@cmu-edu.eu formularul din Anexa nr. 4. Descarcă – formularul de confirmare.
Listele candidaților admiși vor fi înaintate de universități către Ministerul Educației, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis, în concordanță cu opțiunile acestora. Ministerul Educației poate solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de școlarizare.

Înmatricularea la studii este condiționată de transmiterea diplomei de bacalaureat în original până cel târziu, 03 octombrie 2022, prin următoarele metode: 

 • personal sau prin delegat/împuternicit pe bază de procură notarială
 • prin poșta/curier la adresa universității ( Universitatea Maritimă din Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, camera 103 – Rectorat, localitatea Constanța, Jud. Constanța, cod poștal 900663)

Dosarul de candidatură conține următoarele documente:

 • Formular de înscriere (anexa 2);
 • Adeverinta medicala tip clinic sanatos;
 • Originalul și copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal – tradusă în limba română sau altă limbă de circulație internațională;
 • Copie carte de identitate;
 • Copie foaie matricolă pentru nivelul de învățământ absolvit – tradusă în limba română sau altă limbă de circulație internațională;
 • Copia a certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 • Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
 • Copia certificatului de căsătorie (după caz) tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 • Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei 3;
 • Declarație pe proprie răspundere, conform Anexei 6;
 • Declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu a mai beneficiat de finanțare de la bugetul de stat pentru nivelul de studii la care se înscrie și de asumare a responsabilității cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale scanate și cele originale, conform Anexei 7;
 • Notă de informare și declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform Anexei 5;
 • Certifcat de absolvire a anului pregătitor/certificat de competență lingvistică în limba română, conform prevederilor art. 2 dacă este cazul;
 • O fotografie 3/4.
 • În atenția candidațiilor din Ukraina și Serbia – certificat sau atestat de competență lingvistică de limba Română nivel minim B2 (adresă minister)

În baza METODOLOGIEI de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018 în învățământul superior de stat din România, la programe de studii cu predare exclusiv în limba română, românii de pretutindeni pot beneficia de:

 • locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României;
 • locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României.
Top