Acasa / Admitere / Echivalări Studii

Echivalări Studii

Sesiunea de echivalare a studiilor se desfăşoară în perioada 15 iulie – 15 septembrie 2023 (transmiterea dosarelor)

În cazul în care doreşti să urmezi o a doua facultate, ai absolvit deja o facultate, ai studii parțiale sau vrei să te reînmatriculezi, trimite pe adresa de email a Decanatului decanat@cmu-edu.eu o cerere (formular aici) pentru echivalare studii (IF şi IFR) .

Ataşează următoarele documente scanate:

 • Cerere
 • Certificat naştere
 • Carte identitate
 • Foaia matricolă sau suplimentul la diplomă sau situaţia şcolară (numai pentru promoţia 2023)
 • Diploma de licenţă (dacă ai absolvit o facultate) sau adeverinţă pentru promoţia 2023
 • Copie chitanţa taxă de echivalare, în valoare de 500 lei; taxa se plăteşte on line accesând https://cmu-edu.eu/taxe-online/

Rezultatele echivalărilor vor fi afişate pe site-ul universităţii (www.cmu-edu.eu ), urmând ca apoi să confirmi locul.

CONFIRMAREA LOCULUI SE FACE ACHITÂND

½ DIN TAXA DE STUDII

100 LEI TAXA DE ÎNMATRICULARE, 150 LEI TAXA DE ÎNSCRIERE

şi depunerea următoarelor documente:

 • Carte de identitate (original şi copie);
 • Diploma de bacalaureat (original şi copie )
 • Diplomă de absolvire sau adeverinţă de absolvent pentru promoţia 2022 (original şi copie );
 • Foaie matricolă sau supliment la diploma sau situaţie şcolară pentru promoţia 2022 (original şi copie);
 • Certificat de naştere (original şi copie );
 • Certificat de căsătorie (original şi copie );
 • Adeverinţă medicală tip (Clinic sănătos, original),  eliberată de către medicul de familie;
 • Adeverinţa de vaccinuri, analize medicale VDRL şi MRF (original și copie) [Pentru candidaţii care au Carnet de marinar, adeverinţa medicală şi analizele vor fi înlocuite de copii de pe paginile cu datele personale şi vizita medicală valabilă]
 • Contract de studii (2 exemplare semnate)
 • O fotografie tip C.I
 • Un dosar Plic

Taxe de achitat pentru confirmarea locului

Program de studii Electromecanică

 • 2000 lei (4000 lei/an) – II
 • 1800 lei (3600 lei/an) – III
 • 1800 lei (3600 lei/an) – IV

Program de studii Electrotehnică

 • 2000 lei (4000 lei/an) – II
 • 1800 lei (3600 lei/an) – III
 • 1800 lei (3600 lei/an) – IV

Program de studii Navigație

 • 2000 lei (4000 lei/an) – II
 • 1800 lei (3600 lei/an) – III
 • 1800 lei (3600 lei/an) – IV
Relații la telefon fix – 0241 66 47 40, interior 148(secretariat FR)
Relații la telefon mobil – 0755 04 74 70
Top