Acasa / Bibliotecă

Bibliotecă

Istoric

Biblioteca Universităţii Maritime din Constanţa este înfiinţată în anul 1990, odată cu Institutul de Marină Civilă care, prin schimbarea denumirii, în anul 2000, devine Universitatea Maritimă din Constanţa.

Aflată prioritar în serviciul studenţilor şi a comunităţii academice a universităţii, biblioteca deține, în principal, colecţii specializate pe profilul facultăţilor din cadrul instituţiei, dar şi colecţii din celelalte sfere de cunoaştere, totalizând aproximativ 41 000 unităţi de bibliotecă.

 Adresa

Biblioteca Universităţii Maritime din Constanţa își are sediul în cadrul Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” din Constanța, la parter.

 • Adresa: Strada Mircea cel Bătrân 104A, Constanța 900592
 • Program de funcţionare: Luni – Vineri: 08 – 16
 •  Contact: Bibliotecar Mioara MITU
 • Tel.: 0754 065 172
 • e-mail: biblioteca@cmu-edu.eu

Obiective

În cadrul Universităţii Maritime din Constanta , Bibliotecii îi revine misiunea de a sprijini procesul de învăţământ, cercetare şi educaţie, prin punerea la dispoziţia cititorilor: publicaţii (cărţi, periodice) în toate domeniile de interes, baze de date electronice, spaţiu pentru studiu.

În contextul generic al reformei învăţământului superior în România şi al exploziei informaţionale, biblioteca urmăreşte următoarele obiective:

 •  dezvoltarea continuă a fondului de publicaţii pe suport tradiţional şi electronic
 •  îmbunătăţirea dotării tehnico-materiale existente;
 • îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor oferite de bibliotecă;
 • creşterea spaţiilor pentru cititori şi de depozitare;
 • procurarea de mijloace moderne de informare pe plan naţional şi internaţional.

Servicii

Biblioteca Universităţii Maritime are o Sală de lectură cu 30 de locuri și 14 calculatoare conectate la internet. Utilizatorii bibliotecii pot face căutări în soft-ul bibliotecii ”Evidență cărți” pentru documentele ce doresc să le imprumute la domiciliu și care se regăsesc în depozitul bibliotecii, pot consulta cele peste 400 de publicații digitale sau, pur si simplu, pot studia în sala de lectură, pe baza Buletinului de cerere.

Termenul pentru împrumutul publicațiilor bibliotecii, la domiciliu, este de 2 săptămâni cu posibilitatea prelungirii acestui termen.

 • sală de servicii informatice;
 • informare bibliografică;
 • acces sală de lectură;
 • împrumut de publicaţii – la domiciliu sau la sala de lectură

Informaţii referitoare la obţinerea permisului de cititor:

 • Pentru studenţi zi, F. R. şi masteranzi:
 • carte de identitate;
 • carnet de student vizat la zi.

 • Pentru cadre didactice şi angajaţi ai U.M.C:
 • carte de identitate;
 • adeverinţă de salariat.

 • Pentru doctoranzi şi alte persoane din arealul universitar:
 • carte de identitate.

Biblioteca U.M.C. in cifre.

 • Fondurile existente: aproximativ 40 000 cărţi şi periodice legate – număr volume
 • Achiziţii documente 2014: 232 volume
 • Suprafaţa totală a bibliotecii: 700 mp
 • Total utilizatori înscrişi: 5600, în anul 2014 noi înscrişi – 3200
 • Frecvenţa cititorilor: 70/ zi
 • Sala de lectură: locuri 30 locuri
 • Abonamente periodice româneşti: abonamente pe 2014
 • Abonamente periodice străine: abonamente pe 2014

Pe lângǎ cele 30 de locuri existente ȋn sediul bibliotecii principale, biblioteca mai deţine 4 sǎli de lecturǎ ȋn cǎmin Far 3 cu un numar de 200 de locuri, 2 sǎli de lecturǎ la caminul de la sediul lac Mamaia cu un numar de 100 de locuri, o salǎ modernǎ de reviste cu un numar de 40 de locuri şi 20 de locuri ȋn sala de Internet. De asemenea, existǎ şi 7 biblioteci de departamente didactice din Universitate.

Universitatea a ȋncheiat un Protocol cu Consiliul Judetean Constanţa (nr. 6406/20.06.2007) prin care se asigurǎ accesul studenţilor ȋn sǎlile Ştiinţe sociale cu un numǎr de 38 de locuri, Presa cu un numar de 12 locuri, Legislaţie cu un numar de 12 locuri şi Literatura cu un numǎr de 38 de locuri.

Prin Protocolul ȋncheiat ȋn anul 2007 ȋntre Universitatea Maritimǎ din Constanţa şi Biblioteca Judeţeanǎ Constanţa studenţii universitǎtii noastre au acces la un fond suplimentar de fond de carte tehnicǎ de 670.000 de volume.

Instituţii partenere – Schimb interbibliotecar

Acces virtual la alte biblioteci

Top