Acasa / Bibliotecă

Bibliotecă

Istoric

Biblioteca Universitǎţii Maritime din Constanţa a fost infiinţatǎ in anul 1990, odatǎ cu Institutul de Marinǎ Civilǎ, institut care in anul 2000 şi-a schimbat denumirea ȋn Universitatea Maritimǎ din Constanţa. Din punct de vedere administrativ Biblioteca Universitǎţii Maritime din Constanţa este o instituţie de drept public şi este subordonatǎ Ministerului Educaţiei şi Cercetǎrii.

Aflatǎ prioritar ȋn serviciul studenţilor şi a cadrelor didactice biblioteca deţine ȋn principal colecţii specializate corespunzǎtoare profilurilor facultǎţilor din cadrul instituţiilor, totalizând un numar aproximativ de 40. 000 unitǎţi de ȋnregistrare, dar şi colecţii din celelalte sfere de cunoaştere.

 Adresa

Biblioteca Universitǎţii Maritime din Constanţa ȋși are sediul ȋn cadrul Bibliotecii Judeţene ,,Ioan N. Roman” din Constanţa, la parter.

Strada Mircea cel Bătrân 104A, Constanța 900592

Tel: 0241/664 740
Fax: 0241/617.260
e-mail: info@cmu-edu.ro

Program de funcţionare

Biblioteca şi sala de lectură/internet sunt deschise de luni până vineri astfel:
Luni: 12-20 | Marti – Vineri: 08-16
Împrumutul se face pe baza CI / BI / paşaport.

Personal

Mioara MITU Bibliotecar -Tel.: 0754 065 172

Obiective

În cadrul Universităţii Maritime din Constanta , Bibliotecii îi revine misiunea de a sprijini procesul de învăţământ, cercetare şi educaţie, prin punerea la dispoziţia cititorilor: publicaţii (cărţi, periodice) în toate domeniile de interes, baze de date electronice, spaţiu pentru studiu.

În contextul generic al reformei învăţământului superior în România şi al exploziei informaţionale, biblioteca urmăreşte următoarele obiective:

 •  dezvoltarea continuă a fondului de publicaţii pe suport tradiţional şi electronic
 •  îmbunătăţirea dotării tehnico-materiale existente;
 • îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor oferite de bibliotecă;
 • creşterea spaţiilor pentru cititori şi de depozitare;
 • procurarea de mijloace moderne de informare pe plan naţional şi internaţional.

Servicii

 • sală de servicii informatice;
 • informare bibliografică;
 • acces direct la cataloage;
 • acces sală de lectură;
 • împrumut de publicaţii – la domiciliu sau la sala de lectură

Informaţii referitoare la obţinerea permisului de cititor:

Pentru studenţi zi, F. R. şi masteranzi:

 • buletin sau carte de identitate;
 • carnet de student vizat la zi.

Pentru cadre didactice şi angajaţi ai U.M.C:

 • buletin sau carte de identitate;
 • adeverinţă de salariat.

Pentru doctoranzi şi alte persoane din arealul universitar:

 • buletin sau carte de identitate.

Biblioteca U.M.C. in cifre.

 • Fondurile existente: aproximativ 40 000 cărţi şi periodice legate – număr volume
 • Achiziţii documente 2014: 232 volume
 • Suprafaţa totală a bibliotecii: 700 mp
 • Total utilizatori înscrişi: 5600, în anul 2014 noi înscrişi – 3200
 • Frecvenţa cititorilor: 70/ zi
 • Sala de lectură: locuri 30 locuri
 • Abonamente periodice româneşti: abonamente pe 2014
 • Abonamente periodice străine: abonamente pe 2014

Pe lângǎ cele 30 de locuri existente ȋn sediul bibliotecii principale, biblioteca mai deţine 4 sǎli de lecturǎ ȋn cǎmin Far 3 cu un numar de 200 de locuri, 2 sǎli de lecturǎ la caminul de la sediul lac Mamaia cu un numar de 100 de locuri, o salǎ modernǎ de reviste cu un numar de 40 de locuri şi 20 de locuri ȋn sala de Internet. De asemenea, existǎ şi 7 biblioteci de departamente didactice din Universitate.

Universitatea a ȋncheiat un Protocol cu Consiliul Judetean Constanţa (nr. 6406/20.06.2007) prin care se asigurǎ accesul studenţilor ȋn sǎlile Ştiinţe sociale cu un numǎr de 38 de locuri, Presa cu un numar de 12 locuri, Legislaţie cu un numar de 12 locuri şi Literatura cu un numǎr de 38 de locuri.

Prin Protocolul ȋncheiat ȋn anul 2007 ȋntre Universitatea Maritimǎ din Constanţa şi Biblioteca Judeţeanǎ Constanţa studenţii universitǎtii noastre au acces la un fond suplimentar de fond de carte tehnicǎ de 670.000 de volume.

Instituţii partenere – Schimb interbibliotecar

Acces virtual la alte biblioteci

Biblioteca Naţională a României
Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” din Bucureşti
Biblioteca Centrala Universitară din Timişoara
Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu”
Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga”
British Library
Cambridge University Library
Library of Congress
Bartleby.com: Great Books Online
Bibliotheque Nationale de France
AIM25 – Archives in London
Leuven University Library
Gabriel : Gateway to Europe’s National Libraries
Universitätsbibliothek Hannover und TIB
Österreichische National Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek
Biblioteca Nationale Centrale di Roma
Pontificio Istituto Biblico
The National Library of Russia
The Vernadsky National Library of Ukraine
National Széchényi Library

Top