Header Image
Acasa / Bibliotecă

Bibliotecă

biblioteca

CATALOG ONLINE

catalogul bibliotecii UMC

biblioteca

BIBLIOTECA DIGITALĂ

cărți disponibile online

sali-lectura

SĂLI DE LECTURĂ

vezi sălile de lectură

SERVICII

împrumut de publicaţii, obţinerea permisului

RESURSE ELECTRONICE

acces la alte biblioteci

TUTORIALE

informații logare, utilizare și regulamente

Istoric

Biblioteca Universităţii Maritime din Constanţa este înfiinţată în anul 1990, odată cu Institutul de Marină Civilă care, prin schimbarea denumirii în anul 2000, devine Universitatea Maritimă din Constanţa. În conformitate cu prevederile Legii bibliotecilor nr.334/2002, biblioteca Universității Maritime din Constanța, este bibliotecă universitară.

Aflată prioritar în serviciul studenţilor şi a comunităţii academice a universităţii, biblioteca deține, în principal, colecţii specializate pe profilul facultăţilor din cadrul instituţiei, dar şi colecţii din celelalte sfere de cunoaştere, totalizând aproximativ 40 000 unităţi de bibliotecă.

Obiective

În cadrul Universităţii Maritime din Constanta , Bibliotecii îi revine misiunea de a sprijini procesul de învăţământ, cercetare şi educaţie, prin punerea la dispoziţia cititorilor: publicaţii (cărţi, periodice) în toate domeniile de interes, baze de date electronice, spaţiu pentru studiu.

În contextul generic al reformei învăţământului superior în România şi al exploziei informaţionale, biblioteca urmăreşte următoarele obiective:

  • dezvoltarea continuă a fondului de publicaţii pe suport tradiţional şi electronic
  • îmbunătăţirea dotării tehnico-materiale existente;
  • îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor oferite de bibliotecă;
  • creşterea spaţiilor pentru cititori şi de depozitare;
  • procurarea de mijloace moderne de informare pe plan naţional şi internaţional.

 Adresa

Biblioteca Universităţii Maritime din Constanţa este amplasată în sediul Universității din Bdul. Aurel Vlaicu, nr.123, cod poștal 900075

  • Program de funcţionare:
  • Împrumut:  Luni – Vineri: 08:00 – 15:00
  • Sala de lectură: Luni – Vineri : 8.00 – 14.30
  • Sâmbăta – Duminica: Închis
Top