Acasa / Event / Universitatea Maritimă Constanţa membru fondator în rețeaua nou înfiinţată, având titlul Maritime Education and Training Network (MET-NET)

Universitatea Maritimă Constanţa membru fondator în rețeaua nou înfiinţată, având titlul Maritime Education and Training Network (MET-NET)

May
31

O delegaţie a Universităţii Maritime Constanţa, reprezentată de prof.univ.dr.ing. Violeta-Vali CIUCUR – rector şi prof.univ.dr.ing. Remus ZAGAN – vicepreşedinte Senat, au participat în data de 31 mai 2023 la Bruxelles,la lucrările conferinței finale a proiectului SkillSea, proiect pan-european de asigurare a competențelor viitoare în transportul maritim, proiect finanţat prin programul european Erasmus+.

Pe parcursul conferinţei a avut loc şi evenimentul festiv de semnare a memorandumul de colaborare, în rețeaua nou înfiinţată, având titlul Maritime Education and Training Network (MET-NET) din care Universitatea Maritimă Constanţa face parte, alături de alţi opt mari furnizori de educaţie şi instruire în transportul maritim din Europa.

Redăm mai jos, comunicatul integral al conferinţei de închidere a proiectului SkillSea.

NECESITATEA DE MODERNIZARE ȘI REPROFESIONALIZARE SUBSTANȚIALĂ A PERSONALULUI MARITIM

Personalul maritim are nevoie de actualizarea competențelor și reprofesionalizare pe scară largă. Tehnologiile care se dezvoltă continuu, transformările digitale de la bordul navelor și în operarea navelor, precum și focalizarea tot mai mare asupra sustenabilității necesită competențe diversificate pentru viitor. Ca rezultat al proiectului cu finanțare europeană SkillSea se conturează noi competențe maritime. Proiectul furnizează standarde orientative și recomandă pe de o parte ca planurile de învățământ din sfera educației și instruirii maritime să fie adaptate la aceste tendințe și pe de altă parte, ca tehnologiile moderne și competențele aferente să poată fi utilizate pentru repoziționarea profesiilor maritime și a shipping-ului.

Proiectul SkillSea a început acum patru ani și jumătate cu scopul de a se asigura că personalul maritim European a acumulat competențe în ceea ce privește utilizarea de soft-uri, digitalizarea, protecția mediului înconjurător în contextul schimbărilor rapide de pe piața forței de muncă maritime. SkillSea nu a încercat numai să definească o strategie sustenabilă a competențelor, dar a încercat să identifice modalități de creștere a numărului de personal maritim calificat prin mărirea siguranței și a eficienței în acest sector vital. SkillSea a reunit partenerii sociali, industria maritimă, sindicatele, institutele de cercetare, universitățile și academiile maritime, furnizorii de educație și instruire maritimă, precum și autoritățile publice de resort.

Recomandarea de repoziționare a profesiilor din domeniul maritim și al shipping-ului este de asemenea necesară pentru a da noilor veniți în piața forței de muncă posibilitatea să își construiască o carieră solidă, să își folosească talentul în inovare, să își lărgească cunoștințele din sfera sustenabilității și să își mărească competențele în digitalizare. Atunci când sunt bine integrate în educația și instruirea maritimă, inclusiv în modulele de învățare pe tot parcursul vieții, noile competențe încurajează mobilitatea și măresc atractivitatea carierei în shipping.

MET-NET

Ca rezultat direct al proiectului SkillSea nouă dintre cei mai mari furnizori de educație și instruire au lansat rețeaua Maritime Education and Training Network (MET-NET). Această rețea are scopul de a asigura personalului maritim actual și viitor cea mai bună educație maritimă posibilă. Prin participarea în MET-NET, furnizorii de educație pot beneficia de accesul la resurse valoroase, de vizibilitate crescută și de oportunități de utilizare a rețelei pentru a asigura personal maritim înalt calificat. MET-NET este deschis tuturor furnizorilor europeni de educație și instruire maritimă.

MET-NET a fost lansat la 31 mai 2023 la Bruxelles pe durata încheierii conferinței proiectului SkillSea, proiect pan-european de asigurare a competențelor viitoare în transportul maritim, proiect finanţat prin programul european Erasmus+. În cei patru ani și jumătate au colaborat un număr de 26 de parteneri din 15 țări europene pentru a se asigura că personalul maritim European posedă competențele necesare în ceea ce privește utilizarea de soft-uri, digitalizarea, protecția mediului înconjurător în contextul schimbărilor rapide de pe piața forței de muncă în domeniul maritim şi portuar.
În cadrul proiectului SkillSea s-a elaborat un set de pachete educaționale, inclusiv un toolbox pentru a dezvolta mai mult material educaţional.
MET-NET este unul din rezultatele proiectului, menit să întărească stategia de asigurare a competențelor sustenabile. Rețeaua este susținută de partenerii fondatori STC Group (Rotterdam, Olanda), École Nationale Supérieure Maritime (Le Havre, Franța), Svendborg International Maritime Academy (Svenborg, Danemarca), Liverpool John Moores University (Liverpool, Marea Britanie), University of Rijeka (Rijeka, Croatia), Constanţa Maritime University (Constanţa, Romania), Maritime Business School of Hamburg (Hamburg, Germania), Estonian Maritime Academy (Tallinn, Estonia), Norwegian University of Science and Technology (Trondheim, Norvegia).

Pentru informații suplimentare, accesați www.skillsea.eu

Top