Acasa / Event / LIVE GREEN-EXEMPLE DE VIAȚĂ UTILIZÂND ENERGIA VERDE

LIVE GREEN-EXEMPLE DE VIAȚĂ UTILIZÂND ENERGIA VERDE

Apr
29

Activitatea 8, organizată de către universitate în parteneriat cu: un grup de inițiativă de la facultatea de Electromecanică Navală, specializarea Ingineria și protecția mediului în industrie din cadrul universității si elevii de la Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”Constanța

Se va desfășura între: 29.IV.2020 / 30.IV.2020


Ignat Andreea
Melnic Doina

 

Scopul activității

Să înțeleagă cadrul obiectivelor globale pentru dezvoltare durabilă, să înțeleagă ce este energia regenerabilă și care sunt diferențele dintre aceasta și energia neregenerabilă, să exploreze avantajele energiei regenerabile, să dezvolte soluții inovatoare pentru energia regenerabilă.

Descrierea activității

Emisia gazelor cu efect de seră reprezintă o amenințare serioasă în ceea ce privește producerea schimbărilor climatice, cu efecte potențial dezastruoase asupra omenirii. Utilizarea surselor regenerabile de energie (SRE), împreună cu îmbunătățirea eficienței energiei (EE), pot contribui la reducerea consumului de energie, la reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră și, în consecință, la prevenirea schimbărilor climatice periculoase. Potențialul neutilizat de biomasă, energie solară, hidro, eoliană și geotermală este încă important. În domeniul energiei durabile, este esențială consolidarea cunoștințelor oamenilor din sectorul public local. Activitatea constă în organizarea unui club de lucru “Green Ecology Sea Team”care are ca scop înțelegerea utilizării pe scară cât mai largă a resurselor regenerabile de energie și realizarea de aplicații utilizabile în societatea civilă. Cu această ocazie tinerii vor putea să dezvolte soluții inovatoare pentru energia regenerabilă. Vor efectua o vizita la o instituție de profil, unde vor asista la procesele tehnologice de realizare a unor soluții practice de captare a energiei regenerabile (solară) și apoi vor dezvolta aceste soluții într-o concepție proprie intr-un atelier de lucru mixt (elevi+studenti). Rezultatele creațiilor lor vor constitui exponate tehnice durabile ale unei expoziții intitulate “LIVE GREEN”.

Număr beneficiari direcți: 30 elevi și studenți

Descrierea parteneriatului

Grupurile de lucru sunt alcătuite din câte 15 participanți de la 2 instituții: UMC-Facultatea de Electromecanică navală, specializarea Ingineria și protecția mediului în industrie-15 studenți și Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”Constanța-15 elevi. Ambele grupuri vor fi coordonate de către cadre didactice reprezentative ale fiecărei instituții în parte. Scopul principal al activităților este să oferim un proces de instruire și educație de calitate, cu șanse egale pentru toți tinerii, care să-i formeze pentru o viitoare carieră cât și pentru învățarea unor lucruri durabile utile pe tot parcursul vieții.

Program activitate pentru 2 zile:

  • Ziua 1- intampinarea participantilor la sediul UMXC din str. Mircea nr. 104; transport participanti o institutie de profil; masa; lucru pe ateliere; pentru situatii de forta majora activitatile se vor desfasura online
  • Ziua 2- finalizarea produselor proprii si organizarea unei expozitii; premierea participantilor; pentru situatii de forta majora activitatile se vor desfasura online.
Top