Header Image
Acasa / Detectarea multiscalara pentru monitorizarea bolilor în producția de viță de vie

Detectarea multiscalara pentru monitorizarea bolilor în producția de viță de vie


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program
under grant agreement No 862665 ERA-NET ICT-AGRI-FOOD

Detectarea multiscalara pentru monitorizarea bolilor în producția de viță de vie

Informații financiare proiect

 • Cod proiect: COFUND-ICT-AGRI-FOOD-MERIAVINO-1
 • Titlu proiect: Detectarea multiscalara pentru monitorizarea bolilor în producția de viță de vie
 • Acronim: MERIAVINO
 • Finanțare: bugetul de stat
 • Denumirea Programului din PN III: Cooperarea Europeană și Internațională – Subprogram 3.2 – Orizont 2020
 • Tip proiect: ERANET
 • Perioadă de realizare: 02/12/2020 – 02/12/2023
 • Durata contractului: 36 luni
 • Valoarea totală a contractului: 633.100,00 lei reprezentând 130.000,00 euro1

Din care pe surse de finanţare:

 • Sursa 1 – de la bugetul de stat: 318.001,26 lei reprezentând 65.298,00 euro2
 • Sursa 2 – din alte surse atrase (contribuție financiară proprie): 0,00 lei reprezentând 0,00 euro3
 • Sursa 3 – de la Comisia Europeană: 315.098,74 lei4 reprezentând 64.702,00 euro
 • Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării prin Programul Internațional de Cooperare European
 • Director proiect: conf.dr.ing. Mihaela Hnatiuc

Rezumat Proiect

Boala viței de vie este un risc major pentru viticultură, care implică pierderi economice, reducerea calității randamentului și impactul asupra mediului atunci când se utilizează substanțe chimice pentru tratare.

Proiectul MERIAVINO pledează pentru o abordare multidisciplinară, care se bazează pe mai multe domenii științifice pentru a aborda problema bolilor și estimarea randamentului în podgorii. Metodologia multidimensională propusă constă în combinarea și punerea în aplicare a IoT, teledetecție și date mari pentru interconectarea parcelelor viticole, precum și pentru dezvoltarea unei tehnologii neinvazive, ecologice și cu costuri reduse pentru detectarea/avertizarea bolilor viței de vie.

Cu scopul de a reduce pierderea economică atât a cantității, cât și a calității, precum și impactul asupra mediului, diverși senzori, tehnici de fuziune a datelor, inteligență artificială (IA) cu metode de învățare automată (ML) vor fi combinate cu dezvoltarea de senzori imprimabili pentru monitorizarea eficientă a podgoriilor.

Rezultatele proiectului sunt apoi analizate și geovizualizate pe MobApp compatibil pentru utilizatorii finali pentru luarea deciziilor și prevenirea timpurie.

Descarcă Raport Descarcă Etapele de Realizare


OBIECTIVE

MERIAVINO își propune să ajute viticultorii și companiile să acceseze informații și decizii agronomice.
Obiectivul propunerii este de a supraveghea procesele zilnice utilizând dispozitivele de internet al obiectelor agricole (AIOT) pentru a interconecta parcelele viticole, precum și pentru a dezvolta o tehnologie non-invazivă, ecologică și cu costuri reduse pentru monitorizarea podgoriilor, permițând analiza de mare precizie.

Ipoteza principală

Abordarea de detectare multiscalară și date heterogene din podgoriile din diferite țări va permite dezvoltarea unor instrumente de decizie solide bazate pe IA prin:

 • H1: Metode inteligente de achiziție și prelucrare a big data prin utilizarea unui software dedicat îmbunătățirii eficienței producției și a costurilor de exploatare.
 • H2: Abordarea ML pentru găsirea modelelor de date permite detectarea mai rapidă a bolilor viței de vie, iar estimarea randamentului, cantității și calității solului.
 • H3: Depistarea precoce a bolii va ajuta viticultorii să reducă substanțele chimice fitosanitare.

Rezultate estimate

Monitorizarea vitei de vie folosind tehnologia IoT pe terenul Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura-Vinificatie Murfatlar, Romania

 • implementarea senzorilor IoT in situ;
 • construirea unei retele de senzori IoT;
 • salvarea datelor in Cloud/FOG;
 • testarea securitatii datelor;
 • crearea modelelor de prelucrare a datelor in cloud;
 • prelucrarea si evaluarea datelor achizitionate;
 • testarea modelelor alese pe datele achizitionate in situ;
 • Corelarea si compararea rezultatelor intre parteneri
 • Publicarea rezultatelor in jurnale, proceeding conferinte si cererea unui brevet de inventii
 • Rapoarte anuale la sfarsit de etapa.

PARTENERI

 • INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES CENTRE VAL DE LOIRE – France
 • CONSTANTA MARITIME UNIVERSITY-Romania
 • RESEARCH STATION FOR VITICULTURE AND OENOLOGY MURFATLAR-Romania
 • UNIVERSITY OF WEST ATTICA-Greece
 • INSTITUT FRANCAIS DE LA VIGNE ET DU VIN – France
 • ATOS-France

ARTICOLE ȘTIINȚIFICE

Top