Acasa / Program functionare spatiu cantina

Program functionare spatiu cantina

ANUNȚ IMPORTANT

Spațiul va funcționa conform următoarelor reguli:

Programul va fi de luni până vineri în intervalul orar 06.00 – 21.45.

Sâmbătă, duminică și în sărbătorile legale accesul în spațiul de preparare și servire a mesei se face prin solicitarea cheii de la Recepția Sediului Central în intervalul orar 08.00 – 20.00.

Singura categorie de studenți care are acces în spațiul de preparare a hranei și de servire a mesei este cea a studenților cazați în Căminul Studențesc A2. Toate excepțiile de la această regulă trebuie să primească acordul conducerii universității.

Programul de funcționare poate fi modificat temporar dacă în cadrul unor evenimente organizate de către Universitatea Maritimă din Constanța apare necesitatea de utilizare a Spațiul de preparare a hranei și de servire a mesei. În acest caz, studenții vor fi informați cu privire la modificarea programului prin intermediul administratorului de cămin și a șefului de cămin.

 1. Studenții care utilizează spațiul de preparare a hranei și de servire a mesei au următoarele drepturi:
 2. Să folosească bunurile puse la dispoziție în cadrul acestuia.
 3. Să facă propuneri cu privire la dotări și modul de funcționare.
 4. Să se adreseze Serviciului Administrativ sau Ligii Studenților în legătură cu orice nemulțumire personală sau de interes general referitoare la activitatea desfășurată în spațiul de preparare a hranei și de servire a mesei.
 5. Studenții care utilizează spațiul de preparare a hranei și de servire a mesei au următoarele obligații:
 6. Să se legitimeze la portar.
 7. Să utilizeze aparatura electrocasnică în conformitate cu specificațiile producătorului și instrucțiunile de utilizare și siguranță – afișate în sațiul de preparare a hranei.
 8. Să utilizeze corespunzător toate dotările spațiului de preparare a hranei și de servire a mesei.
 9. Să respecte modul de organizare a serviciilor de către Serviciul Administrativ.
 10. Să informeze administratorul de cămin cu privire la eventualele defecțiuni constatate, bunuri deteriorate și/sau posibile situații de risc.
 11. Să respecte normele de prevenire și stingere a incendiilor.

Norme de prevenire si stingere a incendiilor la exploatarea spațiilor pentru prepararea și servire a mesei (extras)

 • În spaţiile  pentru prepararea și servirea mesei  activitatea se organizează astfel încât să nu se creeze aglomerări ale persoanelor şi supraîncărcare cu mobilier şi echipamente specifice care să îngreuneze sau să blocheze evacuarea în caz de incendiu.
 • La terminarea programului de lucru/la terminarea activității, aparatele electrocasnice şi mijloacele de ventilaţie se deconectează, iar iluminatul artificial şi alimentarea cu energie electrică  a altor aparate cu alimentare electrică care nu necesită funcţionare permanentă se întrerup.
 • Menţinerea permanentă a curăţeniei şi ordinii, ca de exemplu: curăţarea petelor/scurgerilor de grăsimi/ulei, păstrarea cârpelor de lucru departe de sursele de aprindere;
 • Depozitarea de materiale combustibile provenite din ambalaje, precum: material lemnos, cartoane, hârtii, talaș, paie, polistiren, textile şi altele asemenea în locurile special marcate;
 • Întreținerea în bune condiții a căilor de acces şi evacuare şi evitarea blocării acestora;
 • Aparatele electrocasnice de tipul cafetierelor, friteuzelor, cuptoarelor cu microunde şi altele similare se utilizează conform instrucţiunilor producătorilor şi se deconectează întotdeauna de la priză, atunci când nu sunt folosite.
 • Maşinile de gătit, grătarele pentru fript, aragazurile, cuptoarele şi celelalte utilaje care degajă temperaturi ridicate se amplasează la o distanţă de cel puţin 1m de elementele combustibile ale construcţiilor sau de materialele combustibile din încăperi.
 • Se respectă Instrucţiunile de exploatare recomandate de producător, afişate în dreptul echipamentelor din dotarea încăperii pentru prepararea hranei.

În aceste spaţii se interzic:

 1. a) folosirea mijloacelor şi dispozitivelor termice de preparare a hranei, cu defecţiuni, improvizaţii ori fără supravegherea şi respectarea instrucţiunilor specifice de apărare împotriva incendiilor;
 2. b) introducerea și depozitarea buteliilor de GPL în incinta spațiului de preparare și servire a mesei;
 3. c) pregătirea diverselor preparate în aşa fel încât să prezinte pericol de incendiu;
 4. d) umplerea vaselor cu uleiuri şi grăsimi comestibile peste limită sau manipularea necorespunzătoare a acestora;
 5. e) lăsarea produselor alimentare/culinare, precum ulei/grăsime, alcool, care prezintă pericol de incendiu, în apropierea/pe sursele de aprindere;
 6. f) lăsarea nesupravegheată a mijloacelor şi a dispozitivelor termice de preparare a hranei.

La terminarea programului/la terminarea activității în aceste spaţii se efectuează următoarele operaţiuni obligatorii:

– întreruperea alimentării cu energie a maşinilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor pentru preparat şi încălzit hrană;

– evacuarea deşeurilor rezultate în urma desfăşurării activităţii şi efectuarea curăţeniei ;

– întreruperea iluminatului artificial, încuierea şi, după caz, predarea cheilor la locurile stabilite de persoanele cu atribuţii de conducere.

 1. Să își organizeze operațiunile de preparare a hranei astfel încât să nu deranjeze alți utilizatori. Să aibă o ținută corespunzătoare și să se comporte civilizat în relațiile cu colegii și personalul care deservește spațiul de preparare a hranei și de servire a mesei.
 2. Să păstreze curățenia din sală.
 3. Să facă curat pe suprafețele de lucru și de preparat hrana după ce au încheiat operațiunile de preparare a hranei.
 4. După utilizare să igienizeze aparatura și echipamentele aflate în dotarea spațiului de preparare a hranei și de servire a mesei.
 5. Să efectueze curățenia în locul în care a servit masa înainte de a părăsi sala.
 6. Să nu lase în sală produse alimentare.
 7. Să nu fumeze în incinta spațiului de preparare a hranei și de servire a mesei.
 8. Să nu introducă și să nu consume în spațiul de preparare a hranei și de servire a mesei băuturi alcoolice
 9. Să nu introducă și să nu consume în spațiul de preparare a hranei și de servire a mesei produse și substanțe interzise de lege.
 10. Să nu scoată din incintă aparatura, echipamentele și mobilierul.
 11. Să nu introducă și să nu utilizeze alte dispozitive termice de preparare a hranei – altele decât cele aflate în dotarea spațiului de preparare și servire a mesei.
 12. Să nu introducă persoane străine în spațiul de preparare a hranei și de servire a mesei.
 13. Să nu introducă animale în spațiul de preparare a hranei și de servire a mesei.
 14. Să nu utilizeze spațiul pentru alte activități decât cele de preparare și de servire a mesei.
 15. În cazul în care solicită și primesc de la agentul de pază cheia de la spațiul de preparare și servire a mesei – în lipsa personalului angajat al universității studenții trebuie:

–  să se legitimeze la agentul de pază cu cartea de identitate;

– să răspundă solidar, împreună cu restul utilizatorilor din ziua respectivă,  pentru lipsurile, pagubele sau defecțiunile cauzate în spațiul de preparare și servire a mesei –  dacă nu este identificat autorul lor;

– să predea agentului de pază cheia, după utilizarea spațiului de preparare și servire a mesei.

 1. Să nu multiplice cheia de la spațiul de preparare și servire a mesei.
 2. Să evite conflictele cu restul studenților care utilizează spațiul de preparare a hranei și de servire a mesei și cu personalul angajat. În cazul în care studenții se consideră nedreptățiți de către alți studenți sau de către personalul angajat toate sesizările se fac în scris către administratorul de cămin și/sau către șeful de cămin.

III. Studenții care utilizează spațiul de preparare a hranei și de servire a mesei răspund material și administrativ pentru acțiunile, inacțiunile și conduita lor:

 1. Refuzul de legitimare se sancționează la prima abatere cu Avertisment scris, iar ulterior cu pierderea dreptului de utilizare a spațiului de preparare a hranei și de servire a mesei.
 2. Utilizarea necorespunzătoare a aparaturii și dotărilor se sancționează cu Avertisment scris în cazul în care nu se produc pagube materiale. În cazul pagubelor materiale se procedează la recuperarea lor de la studentul vinovat iar sancțiunea administrativă va fi stabilită în funcție de gravitatea faptei.
 3. Studenții care utilizează necorespunzător aparatura, mobilierul, instalațiile și obiectele aflate în dotarea spațiului de preparare a hranei și de servire a mesei sunt direct responsabili pentru starea lor de sănătate și/sau pentru orice vătămare corporală.
 4. Nerespectarea normelor sanitare, de igienă și de prevenire a incendiilor se sancționează în funcție de gravitatea faptei.
 5. Scoaterea din incinta spațiului de preparare a hranei și de servire a mesei a echipamentelor și obiectelor aflate în dotare se consideră abatere gravă și va fi sancționată corespunzător. Studenții vinovați răspund material pentru săvârșirea acestei abateri.
 6. Fumatul și consumul de alcool în incinta spațiului de preparare a hranei și de servire a mesei se sancționează la prima abatere cu Avertisment scris, iar ulterior cu pierderea dreptului de utilizare a spațiului de preparare a hranei și de servire a mesei.
 7. Introducerea și consumul de produse și substanțe interzise de lege se sancționează cu excluderea din cămin.
 8. Introducerea de persoane străine se sancționează cu Avertisment scris și/sau pierderea dreptului de utilizare a spațiului de preparare a hranei și de servire a mesei.
 9. Sesizarea abaterilor se face în scris de către administratorul de cămin care propune conducerii universității modalitatea de sancționare.
 10. Contestațiile la sancțiuni se depun în maxim 2 zile lucrătoare de la comunicarea lor.
 11. Multiplicarea cheii de la spațiul de preparare și servire a mesei se sancționează cu excluderea permanentă din căminele universității și se aduce la cunoștința conducerii universității pentru luarea de măsuri disciplinare suplimentare.
 12. Comportamentul necorespunzător în raport cu alți studenți sau în raport cu personalul angajat constituie o abatere gravă și se va sancționa corespunzător.
 13. Organizarea de evenimente studențești
 14. În cazul în care studenții doresc să utilizeze sala pentru organizarea unor evenimente este necesar să se solicite și să se primească acordul scris al conducerii universității.
 15. Activitățile organizate în cadrul evenimentelor trebuie să nu încalce prevederile legale în vigoare. Sunt interzise evenimentele cu caracter politic, religios, manifestări și discursuri xenofobe, discriminatorii sau ofensatoare pentru comunitatea academică.
 16. Organizatorii evenimentelor sunt complet răspunzători pentru comportamentul și acțiunile proprii, dar și pentru comportamentul și acțiunile participanților și vor plăti eventualele distrugeri sau pagube materiale.
 17. La încheierea evenimentului organizatorii au obligația să efectueze curățenia în spațiul de preparare a hranei și de servire a mesei.
 18. Pe durata de desfășurare a evenimentelor organizatorii trebuie să permită utilizarea spațiilor și a dotărilor pentru studenții cazați – conform programului de funcționare.
 19. Răspunderea Universității Maritime din Constanța
 20. Universitatea Maritimă din Constanța are obligația:
 • Să amenajeze spațiul de preparare a hranei și de servire a mesei astfel încât să fie asigurate căile de evacuare, iar uşile amplasate pe căile de evacuare să aibă sensul de deschidere spre exterior și să fie menţinute descuiate pe întreaga durată cât sunt prezente persoane în sală;
 • Să asigure verificarea periodică a mijloacelor de preparat şi încălzit hrană şi să remedieze deficienţele sesizate, în aşa fel încât acestea să nu constituie surse de producere a incendiilor;
 • Să doteze spațiul de preparare a hranei și de servire a mesei cu echipamente conforme cu standardele de siguranță impuse de lege;
 • Să verifice și să efectueze curățenia în spațiul de preparare și servire a mesei și să aplice sancțiuni studenților care nu fac curat la finalul activităților pe care aceștia le desfășoară;
 • Să supravegheze modul în care studenții utilizează spațiul de preparare a hranei și de servire a mesei;
 • Să mențină un climat social favorabil pentru toți utilizatorii prin sancționarea comportamentul necivilizat.
 1. Universitatea Maritimă din Constanța nu răspunde pentru calitatea hranei preparate de către studenți și nici pentru eventualele îmbolnăviri care pot să apară ca urmare a consumului de alimente necorespunzătoare.
 2. Universitatea Maritimă din Constanța nu răspunde pentru accidentele produse din vina utilizatorilor și nici din neatenția acestora.
 3. Universitatea Maritimă din Constanța nu răspunde de conținutul, calitatea și legalitatea evenimentelor organizate de către studenți dar are dreptul de a verifica toate aceste aspecte și de a anula toate evenimentele care contravin legii și/sau normelor morale, precum și pe cele care sunt ofensatoare pentru comunitatea academică.
Top