Acasa / Proiect Neo-Col

Proiect Neo-Col

Rezumat Proiect

În prezent sunt disponibile un număr foarte mare de materiale de pregatire/perfecţionare cu privire la Regulamentul Internaţional de Prevenire a Abordajelor pe Mare (COLREG 1972) ce sunt folosite în activităţile de predare ale acestor reguli. Dar totuşi, numărul mare constant de accidente maritime dovedeşte faptul că există o diferenţă foarte mare între materia predată în cadrul şcolilor de profil şi ceea ce este pus în practică la bordul navei de către ofiţerii responsabili cu siguranţa navigaţiei.

Tehnlogiile actuale schimbă modul în care navele operează şi trebuie să ne asigurăm că sunt folosite la capacitate maximă. De exemplu, prin introducerea sistemelor integrate de navigaţie şi echipamente precum ARPA şi ECDIS, procesul decizional cu privire la acţiunile de prevenire a coliziunilor a devenit mai simplu. Totuşi, programa analitică a universităţilor cu profil maritim si a centrelor de instruire nu fac o corelare între predarea acestor noi tehnologii şi predarea regulilor de prevenire a coliziunii. Din păcate, ofiţerii realizează lipsa acestei corelări când este pusă în practică teoria studiată, luând de multe ori decizii greşite: în loc să folosească corect echipamentele electronice în luarea deciziilor cu privire la prevenirea coliziunilor, ei folosesc aceste echipamentele electronice pentru a-şi uşura munca, încălcând astfel regulile COLREG (de ex.: folosirea echipamentului VHF în situaţii de coliziune).

Proiectul NEO-COL va reduce aceste lacune prin identificarea diferenţelor dintre teorie şi practică şi dezvoltarea unei metode realiste de integrare a sistemelor de navigaţie electronică moderne in cadrul predării Regulilor Internaţionale de Prevenire a Abordajelor pe Mare.

NEO-COL va analiza şi investiga anumite coliziuni cunoscute pentru a realiza următoarele:

1) Să dezvolte un curs de pregatire disponibil online, ce va prezenta într-un mod cât mai realist integrarea echipamentelor electronice moderne de navigaţie în predarea Regulilor Internaţionale de Prevenire a Abordajelor pe Mare, personalizat pentru majoritatea tipurilor de nave ţinând cont de toate echipamentele de navigaţie şi mijloacele disponibile, şi

2) Să proiecteze un instrument de evaluare care îi asigură utilizatorului un certificat ce atestă dobândirea noilor deprinderi

Pregătirea oferită de cursul online NEO-COL va avea un impact direct asupra asupra personalului responsabil cu siguranţa navigaţiei, oferind cunoştinţe specifice asupra modului de aplicare a regulilor COLREG în scenarii pre-definite folosind echipamentul specific de la bordul navei. Cursanţii vor avea abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru a interpreta corect o situaţie potenţial periculoasă ce poate rezulta intr-o coliziune şi să efectueze o manevră de evitare corectă.

Ţinând cont că anual mai mult de 400 de milioane de pasageri călătoresc prin porturile europene la bordul navelor de pasageri si feriboturi, cursul va avea un impact direct şi asupra siguranţei pasagerilor şi calităţii vieţii cetăţenilor pe mare şi în port, dar şi în regiunile învecinate, prin evitarea viitoarelor posibile coliziuni ce ar rezultata din nerespectarea clară a Regulilor Internaţionale de Prevenire a Abordajelor pe Mare.

Top