Acasa / SEAMAP

SEAMAP

Parteneri

Proiectul SEAMAP-Searching the Extensive Application at Maritime Protocol– abordează nevoia de corelare a training-ului educational-vocaţional  și piaţa forţei de muncă în sectorul maritim, prin introducerea de abordări și oportunități novatoare în consilerea vocaţională, încurajarea integrării vieții profesionale maritime  pe baza trainingului educational şi vocational în cadrul instituțiilor maritime. Proiectul îşi propune, ca obiectiv general, consolidarea competenţelor antreprenoriale a tuturor categoriilor se stakeholders din sectorul maritim. Acest lucru se va realiza prin promovarea mai multor activități legate de muncă în cadrul programelor de training educational-vocaţional -VET intenționate, inclusiv a modelelor inovatoare de plasare a forței de muncă (expertiza în muncă, învățarea la locul de muncă și ucenicia).

Echipa de proiect va identifica și localiza locurile de muncă disponibile în sectorul maritim şi destinaţia acestora, şansele de start-up în afaceri ale domeniului, atât pe mare, cât și pe uscat, în statele partenere.

Principalele beneficii ale proiectului sunt îmbunătățirea atractivității industriei maritime, creșterea mobilități forţei de muncă, promovarea orientării în carieră, sporirea oportunităților de plasare și dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale oamenilor din sectoarele maritime și VET.

Partenerii Universităţii Maritime din Constanţa în proiect sunt:

  • Lucent Maritime, o filială a grupului de companii LAM Lyonel A. Makzume, înființată în 2015 pentru a furniza echipelor de armatori internaționali servicii de crewing şi de gestionare a navelor.
  • C. Tuzla Kaymakamlığı, principala autoritate publică care răspunde de problemele guvernamentale la nivel de regiune-district și coordonează toate serviciile instituțiilor și organizațiilor publice din Tuzla- Istanbul, Turcia. Instituţia este implicate în stabilirea şi diseminarea standardelor de aderare ale Uniunii Europene, în Tuzla, districtul Istanbul, corespunzător procesul de preaderare a Turciei.
  • Sea Teach S.L. este o societate cu răspundere limitată înregistrată și cu sediul în Mallorca, Spania. Compania a funcționat în cadrul sectorului maritim ca o Școală de marină care oferă formare profesională în domeniu, începând cu anul 1999. Școala este recunoscută de Asociația Royal Yachting (RYA). RYA este organizația națională a Regatului Unit, autorizată de guvernul britanic să elibereze certificatele pentru profesioniștii care operează nave marine de până la 24 de metri în sectorul “Vase comerciale mici” (SCV).
  • Türk Loydu este un “Organism de evaluare a clasificării și conformității”, care oferă servicii de clasificare, inspecție și certificare,în domeniul maritim.
  • Danmar Computers SRL este o companie privată care activează în domeniul Tehnologiei Informației și oferă formare profesională în acest domeniu. Danmar are o vastă experiență în dezvoltarea de aplicații Web și mobile modern, utilizate în scopuri educaționale. Danmar are, de asemenea, experiență pe termen lung în realizarea şi implementarea proiectelor europene, dezvoltând competenţele resurselor umane în acest sens.

 

Top