Acasa / Tabere Studențești

Tabere Studențești

Lista studențiilor admiși pentru în cadrul Programului Național “Tabere studențești 2022”

Tabere studențești 2022

Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești, în perioada vacanței de vară, în limita fondurilor bugetare aprobate și a numărului de locuri aferente pe universități, sunt studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

  1. Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență;
  2. Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la programul de studii de licență și la programul de studii de masterat;
  3. Sunt integraliști (au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților din anul I);
  4. Au vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 350/2006, Legea Tinerilor.

În cazul categoriilor de studenți cazuri sociale și studenți care activează în cadrul CCS/CCSS Tei și ai Federațiilor Studențești, criteriul promovării examenelor la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și al promovarii examenelor la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților din anul I nu se aplică, ierarhizarea acestora făcându-se exclusiv pe baza criteriilor sociale, respectiv criteriilor de selecție specifice.

Studenții care se află în an terminal, pot beneficia de loc gratuit în taberele studențești chiar dacă au susținut toate examenele privind finalizarea studiilor.

Poces verbal de selecție
LISTA STUDENȚILOR CARE AU DEPUS CERERI INDIVIDUALE
Cerere pentru ocuparea unui loc în cadrul taberelor studențești
Consimtamant de prelucrare a datelor cu caracter personal
Metodologie tabere studentesti 2022

Categoriile de studenți beneficiari ai taberelor studențești:

  1. Studenți – cazuri sociale: studenți orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale;
  2. Studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare, studenții integraliști (studenții care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare 2020-2021), iar în cazul studenților din anul I, studenții care sunt integraliști pe semestrul I din anul în curs de școlarizare 2021-2022;
  3. Studenții care activează în cadrul CCS/CCSS Tei și care s-au evidențiat prin activitățile cultural – artistice desfășurate;
  4. Studenții implicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești, manifestări culturale, științifice și sportive gestionate de federațiile studențești, legal constituite.

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR

Top