Acasa / Tabere Studențești

Tabere Studențești

 

Tabere studențești 2023

LISTA FINALĂ A STUDENȚILOR ADMIȘI
Proces verbal de selecție
LISTA STUDENȚILOR CARE AU DEPUS CERERI INDIVIDUALE

Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești, în perioada vacanței de vară/ iarnă, în limita fondurilor bugetare aprobate și a numărului de locuri aferente pe universități, sunt studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  1. Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la programul de studii universitare de licență, la programul de studii de masterat și doctorat;
  2. Sunt integraliști (au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților din anul I);
  3. Sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. a) din Legea nr.350/2006, Legea Tinerilor.

În cazul categoriilor de studenți cazuri sociale și studenți care activează în cadrul CCS/CCSS Tei și ai Federațiilor Studențești, criteriul de student integralist nu se aplică, ierarhizarea acestora făcându-se exclusiv pe baza criteriilor sociale, respectiv criteriilor de selecție specifice.

Studenții care se află în an terminal, pot beneficia de loc gratuit în taberele studențești, chiar dacă au susținut toate examenele privind finalizarea studiilor.

Categoriile de studenți beneficiari ai taberelor studențești:

  1. Studenții – cazuri sociale: studenți orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale;
  2. Studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare, studenții integraliști (studenții care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare 2021-2022), iar în cazul studenților din anul I, studenții care sunt integraliști pe semestrul I din anul în curs de școlarizare 2022-2023;
  3. Studenții care activează în cadrul CCS/CCSS Tei și care s-au evidențiat prin activitățile cultural – artistice desfășurate;
  4. Studenții implicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești, manifestări culturale, științifice și sportive gestionate de federațiile studențești, legal constituite.
  5. în situația în care locurile aferente beneficiarilor prevăzuți la lit.a) nu se ocupă, acestea vor fi redistribui beneficiarilor prevăzuți la lit.b);
  6. în situația în care locurile aferente beneficiarilor prevăzuți la lit. b) și c) nu se ocupă, după aplicarea art.5 alin. (1), lit. e), acestea vor fi redistribuite beneficiarilor prevăzuți la lit. d).

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR

TERMENE ACTIVITĂȚI
24.05 – 14.06.2023 Completarea și depunerea cererii tip și a Declarației de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
MODALITĂȚI DE DEPUNERE ·       Fax: +40-241/617.260
·       E-mail: elena.ionascu@cmu-edu.eu
14.06.2023 Afișarea Comisiei de selecție și a comisiei de soluționare a contestațiilor, data, ora și locația la care are loc prima ședință de selecție
16.06.2023 Întocmirea listelor pe categorii de studenți beneficiari
Afișarea listelor la avizierele electronice și pe site-ul universității
19 – 20.06.2023 Analizarea de către comisie a documentelor depuse și întocmirea Procesului verbal de selecție
20.06.2023 Afișarea Procesului verbal de selecție la avizierele electronice și pe site-ul universității
21 – 23.06.2023 Perioadă de depunere a contestațiilor Modalitate de depunere a contestațiilor

E-mail: elena.ionascu@cmu-edu.eu

26 – 27.06.2023 Soluționarea contestațiilor de către comisie
27.06.2023 Afișarea listelor finale
05 – 06.07.2023

– ora 14:00

Întâlnirea Comisiei de selecție cu beneficiarii locurilor de tabără pentru alegerea locurilor disponibile în seriile de tabără
06.07.2023 Afișarea listelor de studenți beneficiari ai taberelor, a listelor de rezervă, precum și locațiile și perioadele de desfășurare

 

SERII TABERE 2023

Seria I

22-27.07.2023

Seria II

27.07-01.08.2023

Seria III

01-06.08.2023

Seria IV

06-11.08.2023

Seria V

11-16.08.2023

Seria VI

16-21.08.2023

Seria VII

21-26.06.2023

Seria VIII

26-31.08.2023

Cerere pentru ocuparea unui loc în cadrul taberelor studențești
Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal
Metodologie tabere studențești 2023

Top