Acasa / Admitere studii master

Admitere studii master

Admitere CONCURS DE DOSARE
Înscriere Online 13 Iulie – 22 Septembrie 2020

Media la examenul de admitere se calculează astfel:

 • Pentru programele de studii fără taxă
 • Media de admitere: 50% media generala de licenta + 50% media anilor de studii
 • Pentru programele de studii cu taxă
 • 100% media generală obținută la examenul de Licență
 • Criteriu de departajare
 • Media generală a anilor de studii de licență

Cifra de școlarizare pentru studiile de masterat

Programul de studii universitare de master (locația geografică de desfășurare și limba de predare) Capacitatea de școlarizare Finantare buget Domenii prioritare  Studii cu taxă
Inginerie navală şi navigaţie-Inginerie şi management în domeniul maritim şi portuar, Constanța, limba română 50 6 44
Inginerie navală şi navigaţie-Transport maritim,Constanța, limba română 50 6 44
Inginerie electrică- Tehnici avansate de inginerie electromecanică,Constanța, limba română 50 7 43
Inginerie electrică- Sisteme electrice avansate, Constanța, limba română 50 7 43
Inginerie marină şi navigaţie-Concepte moderne de inginerie mecanică navală,Constanța, limba română 50 7 43
Inginerie navală şi navigaţie- Inginerie și management în operarea terminalelor și navelor maritime, Constanța, limba română 50 6 44
Inginerie navală şi navigaţie- Inginerie și management în  transport maritim și multimodal, Constanța, limba română 50 6 44
Inginerie navală şi navigaţie- Tehnologii şi management în  Industria Offshore de Petrol și Gaze (Offshore oil and gas technology and management), Constanța, limba engleză 50 5 45
 Inginerie navală şi navigaţie- Inginerie avansată în Industria Offshore de Petrol și Gaze (Advanced  Engineering in the Oil and Gas Offshore Industry), Constanța, limba engleză 50 6 44
Inginerie și management- Management şi logistică în transporturi ,Constanța, limba română 50 50
Inginerie navală şi navigaţie- Managementul sistemelor integrate de transport 50 7 43
 Ingineria și protecția mediului -Ingineria și protecția mediului în industrie, Constanța, limba română 50 6 11 33
Inginerie electronică, telecomunicații și sisteme informatice – Circuite și sisteme integrate de comunicații,Constanța, limba română 50 6 12 32
Inginerie electronică, telecomunicații și sisteme informatice – Circuits and Integrated Systems for communications,Constanța, limba engleză 50 0 0 50
Inginerie electronică, telecomunicații și sisteme informatice – Securitate cibernetică și managementul riscurilor,Constanța, limba română 50 0 0 50
Inginerie navală şi navigaţie_ Inginerie navală şi navigaţie-Inginerie marină (în limba engleză-Marine Engineering) 75 75
Total 825 75 + 2 romi 23 725

Pentru programul de studii “Circuite și Sisteme Integrate de Comunicații” se fac înscrieri online în perioada 26 Iunie – 26 Iulie 2020.
Comunicarea rezultatelor 27 Iulie 2020
Pe Locurile rămase neocupate se continuă înscrierile pâna la data de 23 Septembrie 2020

Numărul de locuri finanțate de la bugetul de stat pentru românii de pretutindeni (Rep. Moldova, Ucraina)
Locuri făra plata taxelor de școlarizare dar cu bursă – 8 locuri
Locuri făra plata taxelor de școlarizare dar făra bursă – 20 locuri


Acte necesare înscriere masterat

 • Diplomă licenţă sau adeverinţă absolvire (pentru absolvenţi 2020)
 • Supliment la diploma de licenţă sau situaţie şcolară (pentru absolvenţi 2020)
 • Pentru studii în limba engleză certificate de competenţă Toefl, Cambridge
 • Certificat de naştere
 • Carte de identitate
 • Diploma de bacalaureat
 • 3 poze (3/4)

Confirmare Loc

Perioada de confirmare 28 septembrie – 30 septembrie 2020

 Ai fost deja admis. Pentru a-ţi asigura locul câştigat LA FORMA FĂRĂ TAXĂ , nu uita să:

 • ACHIŢI TAXA DE ÎNMATRICULARE – 50 RON
 • COMPLETEZI CONTRACTUL DE STUDIU,

iar LA FORMA CU TAXĂ trebuie să

 • ACHIŢI TAXA DE ÎNMATRICULARE – 50 RON
 • ACHIŢI TAXA DE ŞCOLARIZARE PENTRU SEMESTRUL I – COMPLETEZI CONTRACTUL DE STUDIU

Eşti pe lista de neadmişi O parte dintre candidaţii admişi sau neadmişi, aflaţi pe listă înaintea ta, s-ar putea retrage, din diverse motive, oferindu-ţi o şansă de a fi declarat admis într-una din următoarele faze de repartizare. Nu uita să urmăreşti listele ce vor fi afişate pentru următoarele faze de repartizare!

Taxe

 • 200 lei taxa de înscriere
 • 50 lei taxa de înmatriculare
 • 2400 lei/semestru taxa de școlarizare
 • Admişi la forma fără taxă – achitarea taxei de înmatriculare – 50 lei

  – completarea contractului de studiu

 • Admişi la forma cu taxă – achitarea taxei de înmatriculare – 50 lei

  – achitarea taxei de şcolarizare pentru semestrul I – 2400 lei

  – completarea contractului de studiu

In momentul depunerii dosarului se achita taxa înscriere (200 ron). După afişarea rezultatelor, locul se va confirma în perioada 24-28 septembrie 2020, după cum urmează:

ÎN CAZUL ÎN CARE CELE MENŢIONATE MAI SUS NU VOR FI RESPECTATE, LOCUL OCUPAT VA FI PIERDUT.

FIECARE CANDIDAT ARE DREPTUL DE A DEPUNE CÂTE UN DOSAR PENTRU FIECARE SPECIALIZARE. 

PENTRU FIECARE DOSAR DEPUS SE ACHITĂ TAXA DE ÎNSCRIERE DE 200 RON

ÎNSCRIERE LA MODULUL MANAGERIAL PUNTE ŞI MECANICI

pentru obţinerea certificatului necesar la examenele de brevet ofiţer secund punte, respectiv ofiţer mecanic I la Autoritatea Navală Română
Înscrierea se face ataşând copii scanate de pe actele de mai jos pe adresa de email modul.managerial.navigatie@cmu-edu.eu pentru modulul punte şi modul.managerial.electromecanica@cmu-edu.eu pentru modului mecanici,

Perioada de înscrieri: 6 iulie-13 septembrie 2020

ACTE (copii scanate):

 • fişa de înscriere (download aici)
 • brevet ofițer (COC)
 • diploma licenta
 • suplimentul la diploma de licenţă/inginer
 • certificat naştere
 • carte identitate
 • diploma bacalaureat
 • 1 poză (tip CI)
 • chitanţe taxe:
  • 200 ron – taxa inscriere
  • 50 ron – taxa inmatriculare
  • 2250 ron – ½ din taxa scolarizare
 • Taxele se plătesc on line accesând https://cmu-edu.eu/taxe-online/
 • contract de studii (download aici)
 • Nota de informare
Top