Acasa / Admitere studii master

Admitere studii master

Admitere CONCURS DE DOSARE 29 Septembrie 2021
Înscriere Online 1 Iulie – 28 Septembrie 2021
Perioada de înscriere pentru toate programele de masterat din UMC
s-a extins până pe data de 28 Septembrie 2021 ora 12:00

Media la examenul de admitere se calculează astfel:

 • Pentru programele de studii fără taxă
 • Media de admitere: 50% media generala de licenta + 50% media anilor de studii
 • Pentru programele de studii cu taxă
 • 100% media generală obținută la examenul de Licență
 • Criteriu de departajare
 • Media generală a anilor de studii de licență

Cifra de școlarizare pentru studiile de masterat

Nr crt. Programul de studii universitare de master (locația geografică de desfășurare și limba de predare) Capacitatea de școlarizare Cifra de școlarizare pentru studii fără taxă Cifra de școlarizare pentru studii cu taxă
1) 2) 3)
1  Inginerie şi management în domeniul maritim şi portuar,  limba română 50 1 9 40
2  Transport maritim,Constanța, limba română 50 1 9 40
3 Tehnici avansate de inginerie electromecanică, limba română 50 1 9 40
4 Sisteme electrice avansate, limba română 50 1 9 40
5 Concepte moderne de inginerie mecanică navală, limba română 50 1 9 40
6 Inginerie și management în operarea terminalelor și navelor maritime, limba română 50 1 9 40
7 Inginerie și management în  transport maritim și multimodal, limba română 50 1 9 40
8 Tehnologii şi management în  Industria Offshore de Petrol și Gaze (Offshore oil and gas technology and management), limba engleză 50 50
9 Inginerie avansată în Industria Offshore de Petrol și Gaze (Advanced  Engineering in the Oil and Gas Offshore Industry), limba engleză 50 50
10 Inginerie și management în transporturi , limba română 50 50
11 Managementul sistemelor integrate de transport, limba română 50 1 8 41
12 Ingineria și protecția mediului în industrie, limba română 50 1 9 40
13 Marine Engineering,Constanţa/ Shanghai, limba engleză 75 75
14 Circuite și sisteme integrate de comunicații, limba română 50 9 41
15 Circuite și sisteme integrate de comunicații (Circuits and Integrated Systems for Communications), limba engleză
16 Securitate cibernetică și managementul riscurilor, limba română
TOTAL  725 9 2 89 625
1) Număr locuri candidați români

2) Număr de locuri rezervate candidaților de etnie rromă

3) Domenii Prioritare

 

Pentru programul de studii “Circuite și Sisteme Integrate de Comunicații” se fac înscrieri online în perioada 28 Iunie – 30 Iulie 2021.
Comunicarea rezultatelor 02 August 2021
Pe Locurile rămase neocupate se continuă înscrierile pâna la data de 24 Septembrie 2021

Numărul de locuri finanțate de la bugetul de stat pentru românii de pretutindeni (Rep. Moldova, Ucraina)
Locuri făra plata taxelor de școlarizare dar cu bursă – 8 locuri
Locuri făra plata taxelor de școlarizare dar făra bursă – 20 locuri


Acte necesare înscriere masterat

 • Adeverinta absolvire (pentru absolventii 2021)/ Diploma licenta (pentru absolventii promotiilor anterioare)
 • Supliment la diploma de licenţă sau situaţie şcolară
 • Pentru studii în limba engleză certificate de competenţă Toefl, Cambridge
 • Certificat de naştere
 • Carte de identitate
 • Diploma de bacalaureat
 • 3 poze (3/4)

Confirmare Loc

Perioada de confirmare 30 septembrie 2021

 Ai fost deja admis. Pentru a-ţi asigura locul câştigat LA FORMA FĂRĂ TAXĂ , nu uita să:

 • ACHIŢI TAXA DE ÎNMATRICULARE – 50 RON
 • COMPLETEZI CONTRACTUL DE STUDIU,

iar LA FORMA CU TAXĂ trebuie să

 • ACHIŢI TAXA DE ÎNMATRICULARE – 50 RON
 • ACHIŢI TAXA DE ŞCOLARIZARE PENTRU SEMESTRUL I – COMPLETEZI CONTRACTUL DE STUDIU

Eşti pe lista de neadmişi O parte dintre candidaţii admişi sau neadmişi, aflaţi pe listă înaintea ta, s-ar putea retrage, din diverse motive, oferindu-ţi o şansă de a fi declarat admis într-una din următoarele faze de repartizare. Nu uita să urmăreşti listele ce vor fi afişate pentru următoarele faze de repartizare!

Taxe

 • 200 lei taxa de înscriere
 • 50 lei taxa de înmatriculare
 • 2400 lei/semestru taxa de școlarizare
 • Admişi la forma fără taxă – achitarea taxei de înmatriculare – 50 lei

  – completarea contractului de studiu

 • Admişi la forma cu taxă – achitarea taxei de înmatriculare – 50 lei

  – achitarea taxei de şcolarizare pentru semestrul I – 2400 lei

  – completarea contractului de studiu

In momentul depunerii dosarului se achita taxa înscriere (200 ron). După afişarea rezultatelor, locul se va confirma în perioada 30 septembrie 2021, după cum urmează:

ÎN CAZUL ÎN CARE CELE MENŢIONATE MAI SUS NU VOR FI RESPECTATE, LOCUL OCUPAT VA FI PIERDUT.

FIECARE CANDIDAT ARE DREPTUL DE A DEPUNE CÂTE UN DOSAR PENTRU FIECARE SPECIALIZARE. 

PENTRU FIECARE DOSAR DEPUS SE ACHITĂ TAXA DE ÎNSCRIERE DE 200 RON

ÎNSCRIERE LA MODULUL MANAGERIAL PUNTE ŞI MECANICI

pentru obţinerea certificatului necesar la examenele de brevet ofiţer secund punte, respectiv ofiţer mecanic I la Autoritatea Navală Română
Înscrierea se face ataşând copii scanate de pe actele de mai jos pe adresa de email modul.managerial.navigatie@cmu-edu.eu pentru modulul punte şi modul.managerial.electromecanica@cmu-edu.eu pentru modului mecanici,

Perioada de înscrieri: 9 iulie-15 septembrie 2021

ACTE (copii scanate):

 • fişa de înscriere (download aici)
 • brevet ofițer (COC)
 • diploma licenta
 • suplimentul la diploma de licenţă/inginer
 • certificat naştere
 • carte identitate
 • diploma bacalaureat
 • 1 poză (tip CI)
 • chitanţe taxe:
  • 200 ron – taxa inscriere
  • 50 ron – taxa inmatriculare
  • 2250 ron – ½ din taxa scolarizare
 • Taxele se plătesc on line accesând https://cmu-edu.eu/taxe-online/
 • Contract de studii (Contract Electromecanică | Contract Navigație)
 • Nota de informare
Top