Acasa / Anunturi / Nota de prelungire a termenului de depunere a ofertelor și altor documente justificative în cadrul procedurii de achizitie a serviciilor de catering

Nota de prelungire a termenului de depunere a ofertelor și altor documente justificative în cadrul procedurii de achizitie a serviciilor de catering

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI – SGNU
Beneficiar: Universitatea Maritimă din Constanța
Titlul subproiectului: Construiește alături de noi!
Acord de grant nr. AG 178/SGU/NC/IIS

Nr. înreg. 1295 din data de 26.02.2020
26 Februarie, 2020

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind prelungirea termenului de depunere a ofertelor și altor documente justificative în cadrul procedurii de achizitie a serviciilor de catering – Servicii de Catering în cadrul subproiectului cu titlul Construiește alături de noi!, acord de grant nr. AG 178/SGU/NC/IIS din data de 10.09.2019, având ca obiect:

– Servicii de catering pentru un număr de 450 de porții
Întrucât nu s-a întrunit numărul minim de oferte, Autoritatea contractantă prelungește termenul de depunere, astfel că aprobă data de 06.03.2020, ora 15:30 ca fiind termenul limită de depunere a ofertelor și altor documente justificative.
Toate documentele se transmit la adresa de mai jos (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail). Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa de mai jos, în timpul orelor de lucru 8:00– 16:00.

Denumire achizitor: Universitatea Maritimă din Constanța
În atenția: Conf Univ Dr Nicoleta ACOMI, manager de proiect
Adresă: Str Mircea Cel Bătrân, nr 104, Constanța
Mob: 0721287877/ Tel: +40 241 664740/ Fax: +40 241 617 260
E-mail: nicoleta.acomi@cmu-edu

Anunt Atribuire Contract Catering

Director de grant,
Conf Univ Dr Nicoleta ACOMI

Top