Home / Archive by category "Anunturi"

Anunturi

Sesiune Licență IFR – Iulie 2017

Sesiune licență 10.07.2017 / 15.07.2017 În atenţia absolvenţilor promoţiilor: 2007/2011, 2008/2012, 2009/2013, 2010/2014, 2011/2015, 2012/2016, 2016/2017 anul IV complementar care nu au susţinut examenul de licenţă începând cu data 19.06.2017 / 30.06.2017 în zilele de luni, miercuri și vineri între orele 12.00-14.00 vor depune actele necesare pentru înscriere la examenul de licenţă: copi...
Mai mult...

Cazare an Universitar 2017-2018

CAZARE AN UNIVERSITAR 2017/2018 Studenții Universității Maritime din Constanța, școlarizați la cursuri de zi, cu domiciliul stabil aflat la o distanță mai mare de 50 km față de Municipiul Constanța pot solicita cazare în căminele universității pentru anul universitar 2017/2018. Solicitarea se face în scris, completând o cerere de cazare tip, la care se va anexa în mod obligatoriu o copie dup...
Mai mult...

CONCURSUL NAȚIONAL STUDENȚESC “TRAIAN LALESCU” CONSTANȚA, 4-6 MAI 2017

Traian Lalescu (1882-1929), personalitate marcantă a școlii matematice românești, profesor, inginer, creator de școală politehnică, a fost, prin puterea exemplului personal, "un înmulțitor de vise". Prin tot ceea ce a făcut, prin valorile morale pe care le-a cultivat, prin performanțele științifice, prin încurajarea permanentă a talentelor și energiilor tinerilor, a artei românești, Traian Lalescu...
Mai mult...

Susținere teză de doctorat Ing. Lambă Dănuț

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA ANUNȚĂ SUSŢINEREA ÎN ŞEDINŢĂ PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT “CONTRIBUŢII LA STUDIUL INTERACŢIUNII DINTRE MIŞCAREA SUPRAFEŢELOR LIBERE LICHIDE ŞI MIŞCĂRILE NAVEI ÎN CONDIŢII DE VAL LA NAVELE DE TIP VRACHIER”  elaborată de ing. Lambă Marinel Dănuţ Comisia de susținere publică a tezei de doctorat numită prin decizia Rectorului nr. 131/08.05.2017 este...
Mai mult...

Invitație Conferința GECAMET

In Universitatea Maritimă din Constanța se desfășoară ȋn prezent proiectul internațional de cercetare științifică "Gender Equality and Cultural Awareness in Maritime Education and Training" (GECAMET), grant finanțat de Asociația Internațională a Universităților de Marină (IAMU - FY2017). Proiectul GECAMET se bucură de participarea la activitățile comune de cercetare științifică a unui număr...
Mai mult...

UMC susţine promovarea şi exploatarea rezultatelor proiectelor finanţate din foduri europene

UMC susţine promovarea şi exploatarea rezultatelor proiectelor finanţate din foduri europene Universitatea Maritimă din Constanţa în calitate de furnizor de educaţie şi formare în domeniul maritim, desfăşoară în paralel cu activitatea de pregătire şi coordonare a cursanţilor o amplă activitate de cercetare ştiinţifică detaliată în “Strategia Cercetării 2020”. Unul dintre obiectivele UMC incluse...
Mai mult...

Comunicat de presă-UMC a demarat proiectul MENTOR

De curând Universitatea Maritimă din Constanța a demarat proiectul MENTOR – Blue Career Centre of Eastern Mediterranean and Black Sea, contract nr. EASME/EMFF/2016/1.2.1.2/06/S12.749365-MENTOR. Coordonatorul proiectului este domnul Decan, Conf. univ. dr. ing. Costel Stanca. Proiectul este cofinanțat de Agenția Executivă pentru IMM-uri de la Bruxelles (EASME) și este implementat de 7 partene...
Mai mult...

5 paşi pentru alegerea modalităţii de efectuare a Stagiului de practică

Prin completarea chestionarului de practică aveti posibilitatea să optati între două modalităţi de efectuare a stagiului de practică: A. Stagiu colectiv de practică organizat de universitate în cadrul instituţiilor cu care UMC are încheiate parteneriate sau în centrele de practică proprii ale UMC şi B. Stagiu Individual de practică, realizat în cadrul unei instituţii propuse de student. C...
Mai mult...

Reprezentanţi ai UMC au moderat reuniunea de lucru din Olanda, găzduită de către STC-Group

Dinspre stânga: Gregoris Makrides (EACG), Nikos Stathopoulos (EACG), Vassiliki Savvopoulou (EACG), Todor Koritarov (NVNA), Sevdalin Iliev Daskalov (NVNA), Mircea Zus (UMC), Lucie Saxton (STC-Group), Aat Kroek (STC-Group), Nicoleta Acomi (UMC) În perioada 13-14 Martie 2017, cadre didactice din UMC au coordonat a doua întâlnire transnaţională din cadrul proiectului DivSea, “Diversification of...
Mai mult...

În atenţia tuturor studenţilor !

În acest an universitar se desfăşoară programul „euro 200” – bani pentru un calculator. Până la data de 21 aprilie 2017 , cei interesaţi vor depune dosarele însoţite de actele necesare înscrierii în acest program, la secretariatul de facultate. Pentru detalii vă rugăm să vă adresaţi la secretariat sau să consultaţi informaţiile afişate pe site-ul universităţii. Cerere Euro 200 HG 1...
Mai mult...

Comunicat de Presă (cursuri de pregătire la matematică pentru elevii claselor a XII-a)

Universitatea Maritimă din Constanţa organizează cursuri de pregătire la matematică (algebră şi analiză matematică) pentru elevii claselor a XII-a în perioada 20.03.2017 - 31.05.2017. Modulul complet de pregătire constă în 20 de şedinţe care se desfăşoară la sediul universităţii, str. Mircea cel Bătrân nr. 104, conform unui program convenit cu elevii participanţi şi pe baza unui contract încheiat ...
Mai mult...

Programare cursuri IMO

Denumire curs Perioada BST - Pregătire de bază pentru siguranța maritimă Protecţie individuală si responsabilităţi sociale la bordul navei 06.03. - 09.03.2017 Tehnici individuale de supravieţuire pe mare 13.03. - 16.03.2017 Prim ajutor medical 20.03. - 28.03.2017 Prevenirea si lupta contra incendiilor 29.03. - 06.04.2017 SSD - Familiarizare privind securita...
Mai mult...

Eastern Pacific Shipping Pte.Ltd. Singapore recrutează cadeți punte, mecanici și electricieni

Condiții de recrutare: Se acceptă doar aplicanți cu primii 3 ani de studiu definitivați sau cu studiile finalizate. Media generală aritmetică a anilor de studiu 1-3 sau 1-4 (în cazul în care a terminat facultatea) sa fie minim 8,00. Aplicantul trebuie să se prezinte la interviu cu Situația matricolă a anilor de studiu 1-3 sau 1-4 (în cazul în care a terminat facultatea), eliberată de sec...
Mai mult...

Admitere 2017 – 2018

Aspecte relevante privind școlarizarea cetățenilor străini în România pentru anul universitar 2017-2018 Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS) va lansa spre consultare, în cursul lunii decembrie 2016: Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetăţenilor străini în unitățile de învățământ preuniversitar/instituțiile de învățământ   superior de stat și particul...
Mai mult...
Top