Acasa / Anunturi / Anunț derulare proiect – “CLOUD si infrastructuri masive de date la Universitatea Maritimă din Constanța” – Cod SMIS 124883

Anunț derulare proiect – “CLOUD si infrastructuri masive de date la Universitatea Maritimă din Constanța” – Cod SMIS 124883

Anunț de începere implementare proiect: „CLOUD și infrastructuri masive de date la

Universitatea Maritimă din Constanța”

28.07.2020

 

Universitatea Maritimă din Constanța, în calitate de beneficiar, anunță începerea activităților proiectului „CLOUD si infrastructuri masive de date la Universitatea Maritimă din Constanța” – Cod SMIS 124883.

Proiectul se va desfășura în perioada 16.04.2020 – 15.04.2021.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 1 Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor,  Prioritatea de investiții 1a îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelenta în materie de CDI și promovarea centrelor de competenta în special a celor de interes european, Apel de proiecte nr. POC/398/1/1, Denumire apel proiecte: Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale.

Obiectivul general: Obiectivul general este creșterea capacității de cercetare în scopul ridicării nivelului de competitivitate științifică pe plan internațional al Universității Maritime din Constanța, prin crearea de infrastructuri CLOUD / centre de date cu performanță înaltă, care sa fie integrate în structuri internaționale de tip CLOUD și INFRASTRUCTURI MASIVE DE DATE.

Rezultatele preconizate sunt:

  1. Rezultate așteptate Activitatea 1:

– 1 echipa de management constituita;

– 4 proceduri de atribuire desfășurate;

  1. Rezultate așteptate Activitatea 2:

– 1 infrastructura CLOUD (hardware) achiziționată;

  1. Rezultate așteptate Activitatea 3:

– 1 infrastructură CLOUD (aplicații informatice și licențe pentru software) achiziționată;

  1. Rezultate așteptate Activitatea 4:

– 1 infrastructura CLOUD funcțională;

  1. Rezultate așteptate Activitatea 5:

– 1 contract de consultanta in managementul proiectului;

– 1 proiect implementat si finalizat;

  1. Rezultate așteptate Activitatea 6:

– 1 campanie de informare si publicitate conținând: 2 comunicate de presa, 2 afișe, 50 autocolante, 500 flyere, 100 broșuri, 1web site de prezentare a proiectului;

  1. Rezultate așteptate Activitatea 7:

– 1 raport de audit financiar al proiectului;

  1. Rezultat de proiect:

Număr de instituții/ beneficiari care utilizează / accesează informațiile / serviciile – 4 instituții.

 

Valoarea totală a proiectului estre de  4.829.566,77 lei din care valoarea contribuției europene nerambursabile (FEDR) este de 4.095.016,76 lei, valoarea nerambursabilă din bugetul național este de  722.560,01 lei și valoarea contribuției proprii este de 11.900 lei.

 

Pentru detalii suplimentare :

Telefon/fax 0241664740 / 0241617260  E-mail: info@cmu-edu.eu

Persoana de contact: Emilia Murineanu,  E-mail: emilia.murineanu@cmu-edu.eu

————————————————————————————————————–

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Top