Acasa / Anunturi / Comunicat de presă – Complex Sportiv Hidrotehnica

Comunicat de presă – Complex Sportiv Hidrotehnica

Comunicat de presă – Complex Sportiv Hidrotehnica

Consiliul de Administrație al Universității Maritime din Constanța a luat act cu uimire și profundă insatisfacție de Hotărârea Consiliului Local Constanța de a solicita trecerea Complexului Sportiv “Hidrotehnica” din administrarea Universității în administrarea Consiliului Local.

Considerăm această hotărâre nedreaptă și, în același timp, nefolositoare întregii comunități locale reprezentată prin aleșii din Consiliul Local.

Universitatea Maritimă din Constanța a preluat în administrare Complexului Sportiv “Hidrotehnica” în baza H.G. 385/02.05.2012. Obligația majoră a Universității care derivă din actul normativ menționat, este aceea de a menține destinația actuală a imobilului și de a asigura gratuitatea desfășurării activităților specifice Ministerului Educației.

De la preluarea Complexului Sportiv “Hidrotehnica” și până astăzi Universitatea a realizat o serie de intervenții pentru asigurarea funcționalității sălii de sport în valoare de aproximativ 220.000 euro. În paralel, începând cu anul 2012 s-au făcut numeroase solicitări la nivelul Ministerului Educației pentru asigurarea fondurilor necesare modernizării sălii de sport, în baza unui Proiect elaborat în anul 2012 și prezentat Ministerului ca referință pentru standardele ulterioare ale sălii. Din motive care nu ne pot fi imputabile, aceste fonduri nu au fost alocate, iar Universitatea nu poate proceda în afara cadrului legal, fiind o instituție publică.

În perioada 2012-2022 Universitatea a asigurat prin sala de sport desfășurarea tuturor activităților sportive din planul de învățământ al studenților, activități de pregătire sportivă prin cercurile sportive, precum și activități de pregătire ale altor elevi și studenți în conformitate cu prevederile H.G. 385/02.05.2012.

În anul 2015 Universitatea a inițiat demersuri către Compania Națională de Investiții pentru asigurarea suportului financiar necesar desfășurării activităților de reabilitare a sălii de sport. Dificultatea realizării acestui demers se referă în principal la imposibilitatea de a evacua agenții economici care își desfășoară activitatea în perimetru, neprimind sprijin din partea aparatului de control al Primăriei Constanța. Proiectele demarate cu Compania Națională de Investiții se referă la construcția unui cămin cu 400 de locuri pentru studenți și reabilitarea sălii de sport, ca parte integrantă a Complexului Sportiv. Ministerul Educației este inițiatorul proiectului național de construcție a căminelor studențești.

Direcția Județeană de Sport și Tineret Constanța a întocmit un Proces verbal de constatare în data de 09.03.2022, care se spune că a stat la baza includerii Complexului Hidrotehnica în hotărârea propusă Consiliului Local. Procesul verbal a depășit prin obiectivele fixate cadrul legal fixat de HG 385/02.05.2012, căutând să răspundă la o serie de întrebări stabilite de o entitate pe care nu o cunoaștem.

În demersul său academic, Universitatea va urmări să își respecte standardele de educație impuse de legislația națională și internațională și nu intenționează să fie parte a unei soluții “șmecherești” de rezolvare a nevoilor noastre prin contracte fictive de colaborare cu Primăria Constanța.

Dorim să aducem la cunoștința opiniei publice că demersurile noastre legale pentru anularea acestei hotărâri vor fi desfășurate prin instanță și prin informarea Ministerului Educației referitoare la abuzurile pe care comunitatea locală reprezentată de Consiliul Local le-a întreprins în raport cu Universitatea Maritimă.

Descarcă comunicat

Top