Acasa / Anunturi / Informații testare viză caiete practică (pentru examen brevet ANR)

Informații testare viză caiete practică (pentru examen brevet ANR)

Înscrierile la sesiunile de evaluare în vederea obținerii vizei pe jurnalul de practică, necesară pentru dosarul de înscriere la examenul de brevet de ofițer maritim de la ANR, se vor face prin transmiterea documentelor necesare, la adresa imo@cmu-edu.eu sau prin depunerea la Serviciul de Consiliere Profesională și Promovare (Sala E101).

Examinarea se organizează bilunar, vineri, începând cu ora 10:00.

Înscrierile se pot face zilnic, dar nu mai târziu de ora 12:00, a zilei de miercuri, din săptămâna în care se organizează examinarea.

Documentele necesare înscrierii sunt:

 • cererea de înscriere (descarcă)
 • dovada achitării taxei aferente examinării
 • Carte de Identiate
 • copia caietului de practica  (primele 5 pagini pentru caietul de practica tip nou –  primele 2 pagini pentru caietul de practica tip vechi )
 • copia carnetului de marinar (primele 3 pagini și pagina/paginile cu îmbarcări/debarcări vizate ANR)
 • În cazul înscrierii la sediul Universității, se vor prezenta și documentele originale.

 

Taxa, în valoare de 200 lei, se poate plăti:

 • prin ordin de plată sau mandat poștal, în contul:
 • IBAN: RO09TREZ23120F331700XXXX
 • TREZORERIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Beneficiar: Universitatea Maritima din Constanta
 • CIF : 2747321,

Specificând tipul taxei: ”taxa pentru viza caiet practică”

 • online, astfel:

Urmați link-ul: https://cmu-edu.eu/taxe-online, selectați tipul taxei ”Alta” și specificați tipul taxei: ”taxa pentru viza caiet practică”

 • la Casieria universității.

În ziua examinării, candidații se vor prezenta la sediul universității, sala P009 și vor avea acces în sală, incepând cu ora 9.45. Vor avea asupra lor cartea de identitate și caietul de practică.

Rezultatele la evaluare se comunică candidaților, la finalizarea sesiunii de examinare. Candidații care au promovat vor primi viza in caietul de practică, în aceeași zi, iar cei care nu au promovat se pot reînscrie, pentru o sesiune viitoare, urmând aceleași etape pentru înscriere.

Top