Acasa / Anunturi / Acordarea facilităţilor pentru transport

Acordarea facilităţilor pentru transport

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale şi a legislaţiei în vigoare, Universitatea acordă în timpul anului calendaristic, studenţiilor înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în vârstă de până la 26 de ani, tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local în comun și pentru transportul intern auto cu mijloace aparținând societăților cu capital privat.
Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport.

Pentru transportul local și intern, studenţii beneficiază de reduceri pe bază de abonamente eliberate de CT BUS S.A. Constanța sau facturi emise de societăţile de transport din județul Constanța.

Plata abonamentelor se face în luna următoare celei în care depune decontul, pe bază de cerere depusă de student la secretariatul de facultate sau la camera P014, însoțită de talonul abonamentului emis de CT BUS și copie a abonamentului, sau factura și bonul fiscal emise de societatea de transport auto. Plata se face în cont bancar deschis pe numele studentului/studentei care depune decontul.

Top