Acasa / Event / Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Studenților

Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Studenților

May
20

Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Studenților

International Students’ Scientific Workshop

Organizată de Universitatea Maritimă din Constanța

20 – 22 Mai 2022

Domeniile de interes sunt:

 1. Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial;
 2. Aspecte Economice și Juridice în Transporturi;
 3. Inginerie Mecanică;
 4. Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie;
 5. Ştiinţe Fundamentale;
 6. Ştiinţe Umaniste;
 7. Inginerie Electrică;
 8. Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii.

Pot participa studenți din toți anii de studiu de la Universitatea Maritimă din Constanța sau de la alte universități din țară și din străinătate.

Cei interesaţi trebuie să trimită până la data de 16 mai 2022 „Formularul de înscriere” completat la adresa de e-mail: bianca.dobre@cmu-edu.eu. Lucrarea finală în format Word va fi trimisă la aceeași adresă până la data de 20 mai 2022.

Toate lucrările vor fi redactate şi susţinute în limba engleză. Lucrările prezentate si recenzate se pot publica într-un volum electronic cu cod ISSN.Contact:

20– 22 May 2022

The main topics are:

 1. Navigation and Maritime and River Transport;
 2. Economic and Legal Aspects in Transports;
 3. Mechanical Engineering;
 4. Engineering and Environment Protection in Industry;
 5. Fundamental Sciences;
 6. Humanities;
 7. Electrical Engineering;
 8. Technologies and Telecommunication Systems.

Students from Constanta Maritime University and from other Romanian Universities and from abroad may join the workshop.

Those who are interested can send the “Application Form” filled to the e-mail address bianca.dobre@cmu-edu.eu, no later than 16th May 2022. The final paper written in Word shall be sent to the same address no later than 20th May 2022.

All papers should be edited and presented in English language. Presented and peer reviewed papers could be published with ISSN code (electronical version).Contact:
Top