Acasa / Event / Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Studenților

Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Studenților

May
19

Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Studenților

International Students’ Scientific Workshop

Organizată de Universitatea Maritimă din Constanța

19 – 21 Mai 2023

Domeniile de interes sunt:

 1. Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial
 2. Aspecte Economice și Juridice în Transporturi
 3. Inginerie Mecanică
 4. Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie
 5. Ştiinţe Fundamentale și umaniste
 6. Tehnologiile viitorului și nave autonome
 7. Inginerie Electrică
 8. Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii
 9. Securitate Cibernetică
 10. Sisteme electroenergetice și energie verde

Pot participa studenți din toți anii de studiu de la Universitatea Maritimă din Constanța sau de la alte universități sau licee din țară și din străinătate.

Vă puteți înregistra, până la data de 15 mai 2023, atașând lucrarea finală, în format Word, PDF sau PPT

Formular de Inscriere

Toate lucrările vor fi redactate şi susţinute în limba engleză. Lucrările prezentate si recenzate se pot publica într-un volum electronic cu cod ISSN.Contact:

19– 21 May 2023

The main topics are:

 1. Navigation and Maritime and River Transport
 2. Economic and Legal Aspects in Transports
 3. Mechanical Engineering
 4. Engineering and Environment Protection in Industry
 5. Fundamental and Humanities Sciences
 6. Future Technologies and Autonomous Ships
 7. Electrical Engineering
 8. Technologies and Telecommunication Systems
 9. Cyber Security
 10. Energetic and Green Power

Students from Constanta Maritime University, from other Romanian Universities and from abroad may join the workshop.

You can register until  15thof May, 2023, to the link down below, attaching the final paper written in WORD, PDF or PPT

Registration Form

All papers should be edited and presented in English language. Presented and peer reviewed papers could be published with ISSN code (electronical version).Contact:
Top