Acasa / Event / LIVE GREEN-EXEMPLE DE VIAȚĂ UTILIZÂND ENERGIA VERDE

LIVE GREEN-EXEMPLE DE VIAȚĂ UTILIZÂND ENERGIA VERDE

Nov
24

Eveniment organizat de universitate în parteneriat cu un grup de inițiativă de la Facultatea de Electromecanică Navală, specializarea Ingineria și protecția mediului în industrie.

Scopul activității

Participanții vor înțelege obiectivele globale pentru dezvoltare durabilă, ce este energia regenerabilă și care sunt diferențele dintre aceasta și energia neregenerabilă, vor explora avantajele energiei regenerabile și vor dezvolta soluții inovatoare pentru energia regenerabilă.

Descrierea activității

Emisia gazelor cu efect de seră reprezintă o amenințare serioasă în ceea ce privește producerea schimbăriloe climatice, cu efecte potențial dezastruoase asupra omenirii. Utilizarea surselor regenerabile de energie (SRE), împreună cu îmbunătățirea eficienței energiei (EE), pot contribui la reducerea consumului de energie, la reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră și, în consecință, la prevenirea schimbărilor climatice periculoase. Potențialul neutilizat de biomasă, energie solară, hidro, eoliană și geotermală este încă important. În domeniul energiei durabile este esențială consolidarea cunoștințelor oamenilor din sectorul public local. Activitatea constă în organizarea unui club de lucru – Green Ecology Sea Team – care are ca scop înțelegerea utilizării pe scară cât mai largă a resurselor regenerabile de energie și realizarea de aplicații utilizabile în societatea civilă. Cu această ocazie tinerii vor putea să dezvolte soluții inovatoare pentru energia regenerabilă. Vor efectua o vizită la o instituție de profil, unde vor asista la procesele tehnologice de realizare a unor soluții practice de captare a energiei regenerabile (solară) și apoi vor dezvolta aceste soluții într-o concepție proprie într-un atelier de lucru mixt (elevi+studenți). Rezultatele creațiilor lor vor constitui exponate tehnice durabile ale unei expoziții intitulate LIVE GREEN.

Descrierea parteneriatului

Grupurile de lucru sunt alcătuite din câte 15 participanți de la 2 instituții: UMC – Facultatea de Electromecanică Navală, specializarea Ingineria și protecția mediului în industrie (15 studenți) și Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida Constanța (15 elevi). Ambele grupuri vor fi coordonate de către cadre didactice reprezentative ale fiecărei instituții în parte. Scopul principal al activităților este să oferim un proces de instruire și educație de calitate, cu șanse egale pentru toți tinerii, care să-i formeze pentru o viitoare carieră cât și pentru învățarea unor lucruri durabile utile pe tot parcursul vieții.

Program activitate pentru 2 zile:

  • Ziua 1 – întâmpinarea participanților la sediul UMC din Str. Mircea cel Bătrân nr. 104; transport participanți la o instituție de profil; prânz; lucru pe ateliere;
  • Ziua 2 – finalizarea produselor proprii și organizarea unei expoziții; premierea participanților.
Top