POCU: Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) lansează astăzi în consultare publică Ghidul Solicitantului „Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”, cu o alocare totală în valoare de peste 47,8 mil. euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU). Fondurile europene sunt alocate pentru programe de învățare la locul de muncă destinate elevilor din învățământul gimnazial şi liceal și persoanelor din învăţământul post-liceal, inclusiv şcoli de maiştri, în vederea creșterii numărului absolvenților care își găsesc un loc de muncă.

Acţiunile vizate sunt parteneriate între unități de învățământ și companii pentru practică plătită din fonduri europene.

Un proiect selectat poate primi între 75.000 și 500.000 euro, iar perioada maximă de implementare este de 24 de luni.

Propunerile și recomandările pe marginea ghidului sunt așteptate până la data de 30 septembrie 2016 la adresa: stagii.practica@fonduri-ue.ro.

Detalii privind eligibilitatea pot fi consultate AICI.

Sursa: http://www.fonduri-ue.ro

POC 2014-2020: Se lanseaza primele competitii de proiecte!

Calendarul competiției:

Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD

 • Proiecte de investiții pentru institute de CD/ universități Proiect nou Sectiunea F
  • Dată lansare 12 mai 2015
  • Dată depunere 27 mai 2015
  • Tipul apelului Cu termen limită 27 iulie
 • Investiții pentru departamente de CD în întreprinderi Secțiunea A
  • Dată lansare 12 mai 2015
  • Dată depunere 27 mai 2015
  • Tipul apelului Cu termen limită 29 iunie
 • Clustere de inovare Secțiunea B
  • Dată lansare 12 mai 2015
  • Dată depunere 27 mai 2015
  • Tipul apelului Cu termen limită 27 iulie

Acțiunea 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pt. consolidarea capacității CD

 • Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate Secțiunea E
  • Dată lansare 12 mai 2015
  • Dată depunere 27 mai 2015
  • Tipul apelului Cu termen limită 27 iulie

Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități

 • Proiecte CDI pentru start-up-uri şi spin-off-uri inovatoare Secțiunea C
  • Dată lansare 12 mai 2015
  • Dată depunere 27 mai 2015
  • Tipul apelului Apel deschis
 • Proiecte CDI pentru intreprinderi nou-înființate inovatoare Secțiunea D
  • Dată lansare 12 mai 2015
  • Dată depunere 27 mai 2015
  • Tipul apelului Cu termen limită 29 iunie

Acțiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe

 • Proiecte in parteneriat pentru transfer de cunostiinte Proiect nou Secțiunea G
  • Dată lansare 12 mai 2015
  • Dată depunere 27 mai 2015

Tipul apelului Cu termen limită 27 iulie

Raportare IC2015

Important!

Perioada de raportare efectiva, presupunand incarcarea in platforma a datelor pentru indicatorii de calitate inclusiv a fisierelor centralizatoare (Anexa 1 si Anexa 6), se prelungeste pana miercuri 3 iunie 2015, ora 17:00.

Fonduri structurale

POR 2007 – 2013: Au fost stabilite datele-limita pentru depunerea cererilor de rambursare si plata

POSDRU: Se lanseaza o noua Cerere de Propuneri de Proiecte! – Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU va lansa cererea de propuneri de proiecte nr. 190 „Educatia sanselor tale pentru un viitor profesional mai bun”, finantata din DMI 1.1 „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”.Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis in a 16-a zi de la data publicarii in Monitorul Oficial a prezentului ghid, ora 10.00, pana in a 23-a zi de la data publicarii in Monitorul Oficial, ora 16.00.