Header Image
Acasa / FLAG Dobrogea Nord

FLAG Dobrogea Nord

Evaluarea calitatii apelor naturale de suprafata din arealul FLAG Dobrogea Nord in vederea sustenabilitatii activitatilor de pescuit

COMUNICAT

Universitatea Maritimă din Constanța, în calitate de beneficiar, anunță începerea activităților proiectului „Evaluarea calitatii apelor naturale de suprafata din arealul FLAG Dobrogea Nord in vederea sustenabilitatii activitatilor de pescuit” – Cod 156746.

 • Titlul proiectului: Evaluarea calitatii apelor naturale de suprafata din arealul FLAG Dobrogea Nord in vederea sustenabilitatii activitatilor de pescuit
 • Beneficiar: Universitatea Maritimă din Constanța
 • Valoarea proiectului: 459,424.45 lei
 • Codul proiectului: 156746

Proiectul a fost selectat  la finanțare de către ASOCIAŢIA GRUP LOCAL DOBROGEA NORD în cadrul implementării strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, și este finanțat prin Programul Operațional Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 (POPAM 2014-2020), MASURA 2.2 – „Conservarea valorilor naturale si conștientizarea riscurilor generate de schimbările climatice”.

Obiectivul general al proiectului:

Dezvoltarea unui sistem de evaluare a calitatii mediului acvatic in zonele limitro-fe desfasurarii de activitati de pescuit pentru promovarea utilizarii durabile a resurselor naturale, avand ca rezultat elaborarea unui studiu de analiza a para-metrilor fizico-chimici si biologici in vederea identificarii agentilor poluanti care pot afecta dezvoltarea resurselor piscicole.

Scopul proiectului

Analiza conditiilor necesare desfasurarii activitatilor de pescuit In arealul eligibil FLAG Dobrogea Nord, in scopul conservarii patrimoniului natural si al cresterii atractivitatii teritoriului pentru activitati de pescuit.

Impactul asteptat

Proiectul este conform cu politicile si directivele UE, in special in ceea ce priveste necesitatea evaluarii calitatii apelor naturale de suprafata pentru a proteja activitatile de pescuit si acvacultura, prin prisma politicii comune de re-spectare a indicatorilor de eutrofizare. Prezentul proiect contribuie la realizarea Obiectivului general al strategiei FLAG Dobrogea Nord in cadrul Masurii de fi-nantare 2.2 prin incurajarea activitatilor economice din sectorul de pescuit. Cu-noasterea aspectelor de mediu ar putea sustine o astfel de activitate, cu efecte in cresterea calitatii vietii si diversificarea activitatilor economice.

WORKSHOP la final de proiect

Echipa de la ASOCIAŢIA GRUP LOCAL DOBROGEA NORD
MULTUMIM PENTRU SPRIJINUL ACORDAT


 

Promovare proiectului in cadrul simpozionului SOS Natura

Prelevare probe pentru analize de laborator

Activități realizate

Valori naturale protejate in zona de implementare (ROSPA0076 Marea Neagra)

Situl gazduieste efective importante ale unor specii de ihtiofauna si respectiv de pasari, protejate la nivel national si international. Situl este important pentru pop-ulatiile de pasari cuibaritoare pentru perioada de migratie si iernat.

Vulnerabilitatea sitului consta atat in incidenta factorilor antropici cat si nat-urali, astfel:

 • 1. Zona costiera si litorala Incepand de la Capul Midia pana la Vama Veche este supusa presiunii factorilor antropici cu impact major asupra ecosistemelor costiere si marine, prin activitati In interiorul sitului precum: activitati por-tuare, transport maritim, pescuit comercial, mari aglomerari urbane si statiuni turistice, turism si sporturi nautice, obiective industriale etc., dar si activitati In jurul sitului precum: pescuit sportiv, zone urbanizate, habitare umana, dru-muri, linii de cale ferata, structuri pentru sport si odihna, manevre militare, eroziunea.
 • 2. Pe de alta parte, factorii naturali specifici contribuie la cresterea vulnerabili-tatii sitului (de ex. eroziunea, furtunile puternice caracteristice sezonului rece, infloririle algale, etc.).
 • Date de contact:
 • Str. Mircea cel Bătrîn nr. 104, Constanta,
 • Telefon/fax 0241664740 / 0241617260,
 • E-mail: info@cmu-edu.eu
 • Persoana de contact: manager proiect Adrian SABAU
Top