Acasa / Informații de interes public / ANUNȚ INVENTARIERE 2022

ANUNȚ INVENTARIERE 2022

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile și Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, în perioada 14.11.2022 – 28.01.2023 va avea loc derularea activității de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii din Universitatea Maritimă din Constanța.

Astfel:

  1. Comisiile de inventariere nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 și 16 își exercită atribuțiile, sarcinile și competențele prevăzute de ,,Procedura privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii în perioada: 14.11.2021 – 20.12.2022.
  1. Comisia de inventariere nr. 11 își exercită atribuțiile, sarcinile și competențele prevăzute de ,,Procedura privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii’’ în perioada  14.11.2022 – 21.01.2023.

 

  1. Comisia centrală de inventariere își exercită atribuțiile, sarcinile și competențele prevăzute de ,,Procedura privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii’’, în perioada 14.11.2022 – 28.01.2023.

 

Top