Acasa / Practică / Stagiu de practică la un partener identificat de student

Stagiu de practică la un partener identificat de student

Stagiu de practica la un partener de practica identificat de student

Etapa 1 – Alegerea stagiului

 • Studentul identifica, pe cont propriu un partener de practica din domeniul specialializarii care indeplineste condițiile din fișa disciplinei de practică și din convenția de practică.
 • Partenerul de practica in colaborare cu studentul realizează oferta de practica, in conformitate cu fisa disciplinei de practica.
 • Pentru validarea stagiului de practica studentul trimite oferta de practica impreuna cu cererea de practica (descara cerere) la adresele de e-mail: practica.em@cmu-edu.eu sau practica.tm@cmu-edu.eu.

Studentul va fi notificat prin e-mail, in legătura cu validarea sau invalidarea ofertei de practica

 • Daca oferta este validata, se trece la etapa 2. Studentul va primi pe email toate documentele necesare realizarii practicii in vederea completarii si semnarii acestora.
 • Daca oferta este invalidata studentul poate actualiza oferta conform observațiilor sau poate alege alt partener de practica

Etapa 2 – Semnarea convenției de practica

Studentul care a fost notificat privind validarea stagiului de practica, va contacta partener de practica in vederea semnării Convenției de practica si a Contractului cadru de colaborare (pentru Facultatea de Electromecanica Navala) si a Parteneriatului sustenabil, Conventiei Cadru si Parteneriatului de Practica (pentru Facultatea de Navigatie si Transport Naval). Nu se vor aduce modificări documentelor fara un acord prealabil al universitatii.

 

Semnarea și depunerea convenției de practică.

Convenției de practica, Contractului cadru de colaborare (pentru Facultatea de Electromecanica Navala) si Parteneriatul sustenabil, Conventia Cadru si Parteneriatul de Practica (pentru Facultatea de Navigatie si Transport Naval) vor fi semnate de către partenerul de practica cat si de către student (in cazul Conventiei Cadru_Facultatea de Navigatie si transport Naval) in conformitate cu unul din cazurile de mai jos:

 • utilizând semnare fizica – in original (in minim 2-3 exemplare) pentru toți cei care semnează
 • utilizând semnături electronice extinse valide (bazate pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv si generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice” conform legii 455/2001), pentru toți cei care semnează.

După semnarea de către partenerul de practica si student:

Studentul va depune documentele semnate  in original (atât de către student cat si de către partenerul de practica) in cel puțin  2-3 exemplare (unul pentru student, unul pentru partenerul de practica si unul pentru facultate), la decanatul facultății, pentru a fi semnate de către reprezentanții universitatii.

 • După depunerea documentelor se poate începe stagiul de practica (Etapa 3)
 • Semnarea convențiilor de practica trebuie să se încheie cel mai târziu la data prevăzută in calendarul de practica. In cazul in care studentul nu depune documentele solicitate, semnate in original, completate conform modelelor si conform termenelor specificate in calendarul de practica, acesta va reface disciplina in anul următor, conform regulamentului UMC.

Etapa 3 – Desfășurarea stagiului de pregătire practică

Studenții au obligația să semnaleze cadrului didactic supervizor problemele organizatorice pe care le întâmpină în desfășurarea stagiului de practică

Etapa 4 – Finalizarea stagiului de pregătire practică si evaluarea

La încheierea stagiului de practică, studentul încarcă pe platforma eCampus, la disciplina Practica si depune in original, la secretariatul universitatii următoarele documente semnate:

 • Caietul de Practica (model caiet caiet)
 • Adeverinta de practică eliberata de partener de practica
 • Studentul se prezinta la evaluarea activității de practică. Aceasta este programată în perioada sesiunii de examene, in conformitate cu calendarul afișat.
 • Evaluarea finala se va face de către o comisie, având in vedere Caietul de practică ce detaliază desfășurarea activității si Adeverinta de Practica

* in cazul documentelor semnate cu o semnătura electronica extinsa conform legii 455/2001 nu este necesara depunerea documentelor in original. Acestea se depun exclusiv online.

Top