Acasa / Selecție Parteneri proiect PEO

Selecție Parteneri proiect PEO

1 Noiembrie 2023

Selecție Parteneri proiect PEO

Universitatea Maritimă din Constanţa anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor naționali pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect ce va fi depus în cadrul Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027, Prioritate P07 „Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic“, Obiectiv specific: ESO4.5. „Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie (FSE+)“;

Scopul cererii de finanţare: Obţinerea sprijinului financiar pentru elaborarea şi depunerea cererii de finanţare pentru accesare proiect PEO – Prioritatea P07, OS ESO4.5

Descarcă Anunțul integral 

Top