Header Image
Acasa / Admitere români de pretutindeni

Admitere români de pretutindeni

ADMITERE 2020
Înscriere Online

AN UNIVERSITAR 2020-2021

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit, precum și românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, români de pretutindeni sunt:

 • Persoane care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,
 • Români emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenți ai acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

În atentia candidatilor din Albania,Ucraina, Serbia şi Macedonia de Nord (descarcă adresă minister)

Cifra de Școlarizare români de pretudindeni 2020


Procedură de Admitere pentru Sesiunea august-septembrie 2020

 • 15 august – 13 septembrie 2020 Perioada de înscriere online
 • 14 septembrie 2020 Afişarea rezultatelor
 • 14-16 septembrie 2020 Confirmarea locurilor pentru studenții admiși
 • 17 septembrie 2020 Afişarea rezultatelor după confirmarea locului

Clasificarea candidaţilor declaraţi admişi se va face în ordine descrescătoare a mediei obţinute la examenul de bacalaureat.


Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, transmițând Universităţii formularul din Anexa nr. 4. Descarcă – formularul de confirmare.
Listele candidaților admiși vor fi înaintate de universități către Ministerul Educației şi Cercetării, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis, în concordanță cu opțiunile acestora. Ministerul Educației şi Cercetării poate solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de școlarizare.

Dosarul de candidatură conține următoarele documente:

 • Cerere de înscriere;
 • Copia a certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 • Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
 • Copia certificatului de căsătorie tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 • Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei 3;
 • Originalul și copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal – tradusă în limba română sau altă limbă de circulație internațională;
 • Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română sau altă limbă de circulație internațională;
 • adeverinta medicala tip clinic sanatos, vaccinuri si analize medicale VDRL si MRF.
 • copie carte de identitate
 • 4 fotografii tip 3/4
 • Formulare – Cerere de înscriere | Declaratie pe propria răspundere
 • Declarație pe proprie răspundere, conform Anexei 6

În baza METODOLOGIEI de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018 în învățământul superior de stat din România, la programe de studii cu predare exclusiv în limba română, românii de pretutindeni pot beneficia de:

 • locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României;
 • locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României.
Top