Header Image
Acasa / Admitere români de pretutindeni

Admitere români de pretutindeni

Rezultate examen admitere

Lista admitere romani de pretutindeni 2019
Lista admitere romani de pretutindeni 23.09.2019

AN UNIVERSITAR 2019-2020

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit, precum și românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, români de pretutindeni sunt:

 • Persoane care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,
 • Români emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenți ai acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

În atentia candidatilor din Ucraina si Serbia (descarcă adresă minister)

Cifra de Școlarizare români de pretudindeni 2019

Suplimentare cu 30 de locuri pentru romanii de pretutindeni

Procedură de Admitere pentru Sesiunea Septembrie

Ghid si prezentare UMC (descarcă)

Dosarele se primesc în perioada 05 – 20 Septembrie, Luni – Vineri 9:00 – 14:00, la secretariatul universității, etaj 1 camera 103, secretar facultate Georgiana Iordan

Dosarul de candidatură conține următoarele documente:

 • Cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2;
 • Copia a certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 • Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
 • Copia certificatului de căsătorie tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 • Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei 3;
 • Originalul și copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal – tradusă în limba română sau altă limbă de circulație internațională;
 • Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română sau altă limbă de circulație internațională;
 • adeverinta medicala tip clinic sanatos, vaccinuri si analize medicale VDRL si MRF.
 • copie carte de identitate
 • 4 fotografii tip 3/4
 • Formulare – Cerere de înscriere | Declaratie pe propria răspundere

Afișarea rezultatelor 23.09.2019 pe site-ul universității

descarcă – formularul de confirmare

Dosarele se trimit spre aprobare la Ministerul Educației Naționale.

Pe baza Ordinului emis de MEN, studenții sunt înmatriculați la studii și beneficiază automat de cazare.

În baza METODOLOGIEI de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018 în învățământul superior de stat din România, la programe de studii cu predare exclusiv în limba română, românii de pretutindeni pot beneficia de:

 • locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României;
 • locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României.
Top