Acasa / Admitere studii licență cu frecvență și frecvență redusă

Admitere studii licență cu frecvență și frecvență redusă

Media la examenul de admitere se calculează astfel:

 • Pentru programele de studii de licență cu frecvență (locuri bugetate)
 • 85% media generală obținută la examenul de Bacalaureat
 • 15% nota obținută la Matematică la examenul de Bacalaureat
 • Pentru programele de studii de licență cu frecvență și frecvență redusă (locuri nebugetate)
 • 100% media generală obținută la examenul de Bacalaureat
 • Criteriu de departajare
 • Media generală la disciplina Matematică obținută pe perioada liceului

Calendarul Sesiunii de Admitere IULIE – SEPTEMBRIE 2021

 • 28.07.2021 – 20.09.2021 (ora 16:00) Perioada de înscriere online
 • 28.07.2021 – 20.09.2021 (ora 18:00) Corectarea și retrimiterea dosarelor
 • 21.09.2021 Concurs de admitere pe bază de dosare
 • 22.09.2021 Contestații concurs de admitere
 • 22.09.2021 – 27.09.2021 Confirmarea locurilor pentru studenții admiși


Ghidul Admiterii Sesiunea 2021
Informații privind cazarea pentru viitorii studenți înmatriculați în anul I de studiu 2021/2022

Cifra de școlarizare pentru studiile de Licență 2021

Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) Acreditare/ Autorizare provizorie Forma de învățământ Locuri  cu taxă
Navigație și Transport Maritim și Fluvial, Constanța, limba română Acreditat IF 110
Navigație și Transport Maritim și Fluvial, Constanța, limba română Acreditat FR 97
Navigație și Transport Maritim și Fluvial, Constanța, limba engleză Acreditat IF 98
Electromecanică Navală, Constanța, limba română Acreditat IF 157
Electromecanică Navală, Constanța, limba română Acreditat FR 93
Electromecanică Navală, Constanța, limba engleză Acreditat IF 100
Electrotehnică, Constanța, limba română Acreditat IF 49
Electrotehnică, Constanța, limba română Acreditat FR 69
Ingineria Sistemelor Electroenergetice Acreditat IF 45
Inginerie și Management în Domeniul Transporturilor, limba română Acreditat IF 34
Ingineria și Protecția Mediului în Industrie, Constanța, limba română Acreditat IF 49
Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații, Constanța, limba română Acreditat IF 28
 1. Români cu taxă
 2. Absolvenți proveniți din sistemul de protecție socială
 3. Rromi
 4. Domenii prioritare
 5. Absolvenți licee din mediul rural

Informații admitere


Documente necesare la înscrierea Online

 • Carte de Identitate
 • Certificat de Naștere
 • Certificat de Căsătorie daca este cazul
 • Poză (în format ”jpeg”)
 • Diploma de Bacalaureat față
 • Diploma de Bacalaureat verso
 • Chitanță plată taxă de înscriere (150 lei)
 • Declarația de consimțământ completată și semnată (se descarcă de pe platforma online de înscriere)
 • In cazul in care mesajul pe platforma obtinut dupa accesare este “Eroare” va rugam sa transmiteti documentele de mai sus scanate la adresa de mail: secretariat@cmu-edu.eu sau secretariat.ifr@cmu-edu.eu
Top