Acasa / Admitere studii licență cu frecvență și frecvență redusă

Admitere studii licență cu frecvență și frecvență redusă

Cifra de școlarizare pentru studiile de Licență 2019

Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) 1) Acreditare/ Autorizare provizorie Forma de învățământ Capacitatea de școlarizare (numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați) Cifra de școlarizare pentru studii finanțate de la bugetul de stat
1 2 3 4
Navigaţie şi transport maritim şi fluvial, Constanța, limba română Acreditat IF 225 23 5
Navigaţie şi transport maritim şi fluvial;Constanța, limba română Acreditat FR 125
Navigaţie şi transport maritim şi fluvial,Constanța,  limba engleză, Acreditat IF 100
Electromecanică navală,Constanța, limba română Acreditat IF 200 19 5
Electromecanică navală,Constanța, limba română Acreditat FR 125
Electromecanică navală, Constanța,  limba engleză, Acreditat IF 100
Electrotehnică,Constanța, limba română Acreditat IF 100 14 5
Electrotehnică, Constanța, limba română Acreditat FR 100
Inginerie economică în domeniul transporturilor,Constanța, limba română Acreditat IF 60 19
Ingineria şi protecţia mediului în industrie, Constanța, limba română Acreditat IF 60 10 10 5
Tehnologii și sisteme de telecomunicație, Constanța, limba română Acreditat IF 50 18 10
TOTAL 1245 103 2 20 20
1) romani bugetati
2) rromi
3) domenii prioritare
4) absolventi licee din mediul rural

Pentru înscrierea la învăţământ cu frecvenţă (IF), vei avea nevoie de următoarele documente

La înscriere la învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR), vei avea nevoie de următoarele documente

 • Diploma de bacalaureat (original şi copie) sau adeverinţă pentru absolvenţii 2019;
 • Certificat de naştere (original și copie);
 • Adeverinţă medicală tip (Clinic sănătos), eliberată de către medicul de familie;
 • Adeverinţa de vaccinuri, analize medicale VDRL şi MRF (original și copie) – pentru candidaţii care sunt ambarcaţi, adeverinţa medicală şi analizele vor fi înlocuite de copia carnetului de marinar;
 • 1 fotografie (tip C.I.);
 • Carte de identitate (original şi copie);
 • Fişă de înscriere;
 • Dosar plic.
 • Taxa de înscriere: 150 Lei

(pentru candidați care nu vor fi prezenti la înscriere, depunerea actelor se poate face de catre o alta persoană împuternicită prin PROCURĂ NOTARIALĂ)

Simulare Examen Admitere
Pentru simularea examenului de admitere vă puteți loga pe Campusul Virtual UMC folosind următoarele combinații de user și parola:

user: admitere1          parola: admitere1

user: admitere2        parola: admitere2

…                                                  …

…                                                  …

user: admitere98        parola: admitere98

user: admitere99        parola: admitere99

În cazul în care doreşti să urmezi o a doua facultate, ai absolvit deja o facultate, ai studii parțiale sau vrei să te reînmatriculezi, te vei prezenta la Decanat pentru echivalare studii (IF şi IFR), unde vei completa un formular tipizat, anexând următoarele documente :

 • certificatul de naștere (original și copie)
 • foaie matricolă/situaţie şcolară – promoţia 2019 (original şi copie)
 • diplomă absolvire/adeverință – promoția 2019 (original şi copie)
 • cerere înscriere tip (se găsește la decanat)
 • copie chitanță taxă echivalare (300 lei)
 • pentru candidați care nu vor fi prezenti la înscriere, depunerea actelor se poate face de catre o alta persoană înputernicită prin procură notarială

Rezultatele echivalărilor vor fi afişate pe site-ul universităţii (www.cmu-edu.eu ), urmând ca apoi să vă prezentaţi la Secretariatul Facultăţii în vederea confirmării locului. Confirmarea se face prin depunerea urmatoarelor documente:

Actele necesare care se depun după aflarea anului de studiu         

– Diplomă bacalaureat (original şi copie)
– Diplomă absolvire/adeverinţă absolvire – promoţia 2019 (original şi copie)
– foaie matricolă/situaţie şcolară – promoţia 2019 (original şi copie)
– Certificat de naştere (original şi copie)
– Carte de identitate (original şi copie)
– Adeverinţă medicală tip (clinic sănătos)
– Vaccinuri,analiza sângelui VDRL şi radioscopie pulmonară MRF
(pentru candidaţii care sunt ambarcaţi, adev.medicală şi analizele vor fi înlocuite  de copia carnetului de marinar).
– 1 fotografie (tip C.I.)
– 1 dosar plic

(pentru candidați care nu vor fi prezenti la înscriere, depunerea actelor se poate face de catre o alta persoană înputernicită- PROCURĂ NOTARIALĂ)

Relaţii la telefon fix

0241 664 740 (int.148) (Secretariat FR)

0241 664 740 (int. 204) (Secretariat IF)

Telefon mobil

0755/047470 (Secretariat FR)

0755/574779(Secretariat IF)

Top