Home / Admitere studii licență cu frecvență și frecvență redusă

Admitere studii licență cu frecvență și frecvență redusă

PERIOADA DE ÎNSCRIERI: 18-24 IULIE 2016

EXAMENUL DE ADMITERE SE SUSȚINE PE 25 IULIE
ORA 09:00 PREZENȚA ÎN SALĂ CU LEGITIMAȚIA DE CONCURS, BULETIN IDENTITATE ȘI INSTRUMENTE DE SCRIS

Program înscrieri la studii de licenţă IF şi IFR

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică Luni
18 IULIE 19 IULIE 20 IULIE 21 IULIE 22 IULIE 23 IULIE 24 IULIE 25 IULIE
9:00–14:00  9:00–14:00  9:00–14:00  9:00–14:00  9:00–14:00  9:00–14:00  9:00–12:00  Examen 9:00

Pentru înscrierea la învăţământ cu frecvenţă (IF), vei avea nevoie de următoarele documente

 

La înscriere la învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR), vei avea nevoie de următoarele documente

 • Diploma de bacalaureat (în original şi copie sau adeverinţă pentru absolvenţii 2016);
 • Certificat de naştere (copie);
 • Adeverinţă medicală tip (Clinic sănătos), eliberată de către medicul de familie;
 • Adeverinţa de vaccinuri, analize medicale VDRL şi MRF (copii) – pentru candidaţii care sunt ambarcaţi, adeverinţa medicală şi analizele vor fi înlocuite de copia carnetului de marinar;
 • 1 fotografie (tip B.I.);
 • Carte de identitate (original şi copie);
 • Fişă de înscriere;
 • Dosar plic.
 • Taxa de înscriere: 150 Lei

Informații Utile

Simulare Examen Admitere
Pentru simularea examenului de admitere vă puteți loga pe Campusul Virtual UMC folosind următoarele combinații de user și parola:

user: admitere1          parola: admitere1

user: admitere2        parola: admitere2

…                                                  …

…                                                  …

user: admitere98        parola: admitere98

user: admitere99        parola: admitere99

Programa Analitică pentru Examenul de Admitere

Proba Examen

Grila de Corectare

Cifra de şcolarizare pentru studii de licenţă cu frecvență

Cifra de colarizare pentru studii de licență cu frecvență redusă

 

PROCEDURA PENTRU A DOUA FACULTATE

În cazul în care doreşti să urmezi o a doua facultate, ai absolvit deja o facultate, ai studii parțiale sau vrei să te reînmatriculezi, te vei prezenta la Decanat pentru echivalare studii (IF şi IFR), unde vei completa un formular tipizat, anexând următoarele documente :

 • Situaţia şcolară / foaia matricolă / suplimentul la diplomă (copie);
 • Diploma de licenţă (copie) – dacă ai absolvit o facultate;
 • Chitanţa taxei de echivalare, în valoare de 300 lei;
 • În cazul unei persoane interpuse care depune documentele, se solicită Procură notarială / Declaraţie notarială şi cartea de identitate (C.I.) a împuternicitului.

Rezultatele echivalărilor vor fi afişate pe site-ul universităţii (www.cmu-edu.eu ), urmând ca apoi să vă prezentaţi la Secretariatul Facultăţii în vederea confirmării locului. Confirmarea se face prin depunerea urmatoarelor documente:

Invăţământ cu frecvenţă (IF),

 • Diploma de bacalaureat (în original şi copie sau adeverinţă pentru absolvenţii 2016);
 • Certificat de naştere (copie);
 • Adeverinţă medicală tip (Clinic sănătos), eliberată de către medicul de familie;
 • Adeverinţa de vaccinuri, analize medicale VDRL şi MRF (copii);
 • 4 fotografii (tip B.I.);
 • Carte de identitate (original şi copie);
 • Fişă de înscriere;
 • Dosar plic.

Invăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)

 • Diploma de bacalaureat (în original şi copie sau adeverinţă pentru absolvenţii 2016);
 • Certificat de naştere (copie);
 • Adeverinţă medicală tip (Clinic sănătos), eliberată de către medicul de familie;
 • Adeverinţa de vaccinuri, analize medicale VDRL şi MRF (copii) – pentru candidaţii care sunt ambarcaţi, adeverinţa medicală şi analizele vor fi înlocuite de copia carnetului de marinar;
 • 1 fotografie (tip B.I.);
 • Carte de identitate (original şi copie);
 • Fişă de înscriere;
 • Dosar plic.

Ordin 3755-2016

Ordin 3107-2016 -modificat prin Ordin 3755

Cifra de școlarizare

Top