Home / Admitere studii licență cu frecvență și frecvență redusă

Admitere studii licență cu frecvență și frecvență redusă

Pentru înscrierea la învăţământ cu frecvenţă (IF), vei avea nevoie de următoarele documente

La înscriere la învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR), vei avea nevoie de următoarele documente

 • Diploma de bacalaureat (în original şi copie sau adeverinţă pentru absolvenţii 2017);
 • Certificat de naştere (original și copie);
 • Adeverinţă medicală tip (Clinic sănătos), eliberată de către medicul de familie;
 • Adeverinţa de vaccinuri, analize medicale VDRL şi MRF (originale și copii) – pentru candidaţii care sunt ambarcaţi, adeverinţa medicală şi analizele vor fi înlocuite de copia carnetului de marinar;
 • 1 fotografie (tip C.I.);
 • Carte de identitate (original şi copie);
 • Fişă de înscriere;
 • Dosar plic.
 • Taxa de înscriere: 150 Lei

(pentru candidați care nu vor fi prezenti la înscriere, depunerea actelor se poate face de catre o alta persoană împuternicită prin PROCURĂ NOTARIALĂ)

Simulare Examen Admitere
Pentru simularea examenului de admitere vă puteți loga pe Campusul Virtual UMC folosind următoarele combinații de user și parola:

user: admitere1          parola: admitere1

user: admitere2        parola: admitere2

…                                                  …

…                                                  …

user: admitere98        parola: admitere98

user: admitere99        parola: admitere99

În cazul în care doreşti să urmezi o a doua facultate, ai absolvit deja o facultate, ai studii parțiale sau vrei să te reînmatriculezi, te vei prezenta la Decanat pentru echivalare studii (IF şi IFR), unde vei completa un formular tipizat, anexând următoarele documente :

 • certificatul de naștere
 • foaie matricolă copie și original (situaţie şcolară – promoţia 2017)
 • diplomă licență/absolvire copie și original(Adeverință – promoția 2017)
 • cerere înscriere tip (se găsește la decanat)
 • copie chitanță taxă echivalare (300 lei)
 • pentru candidați care nu vor fi prezenti la înscriere, depunerea actelor se poate face de catre o alta persoană înputernicită prin procură notarială

Rezultatele echivalărilor vor fi afişate pe site-ul universităţii (www.cmu-edu.eu ), urmând ca apoi să vă prezentaţi la Secretariatul Facultăţii în vederea confirmării locului. Confirmarea se face prin depunerea urmatoarelor documente:

Actele necesare care se depun după aflarea anului de studiu         

– Diplomă bacalaureat în original şi copie
– Diplomă Licență/Absolvire original şi copie (adeverinţă absolvire – promoţia 2017)
– foaie matricolă original şi copie (situaţie şcolară – promoţia 2017)
– Certificat de naştere original şi copie
– Carte de identitate în original şi copie color
– Adeverinţă medicală tip (clinic sănătos)
– Vaccinuri,analiza sângeluiVDRL şi radioscopie pulmonară MRF
(pentru candidaţii care sunt ambarcaţi, adev.medicală şi analizele vor fi înlocuite  de copia carnetului de marinar).
– 1 fotografie (tip C.I.)
– 1 dosar plic

(pentru candidați care nu vor fi prezenti la înscriere, depunerea actelor se poate face de catre o alta persoană înputernicită- PROCURĂ NOTARIALĂ)

 Taxe la depunerea dosarului

– 150 lei înscriere

– 100 lei înmatriculare

– 1/2 din taxa de scolarizare ׃

Electromecanică1.650 lei(3.300 lei/an)- II / 1.650 lei(3.300 lei/an) – III / 1.500 lei(3.000 lei/an)- IV

Electrotehnică1.650 lei(3.300 lei/an)- II / 1.650 lei(3.300 lei/an)- III /  1.500 lei(3.000 lei/an)- IV

Navigaţie 1.650 lei(3.300 lei/an)- II / 1.650 lei(3.300 lei/an)- III / 1.600 lei(3.200 lei/an)- IV

Relaţii la telefon fix

0241 664 740 (int.148) (Secretariat FR)

0241 664 740 (int. 204) (Secretariat IF)

Telefon mobil

0755/047470 (Secretariat FR)

0755/5747793(Secretariat IF)

Ordin 6121/2016

Hotarare 117/2017

Hotarare 140/2017

Top