Acasa / Admitere studii licență cu frecvență și frecvență redusă

Admitere studii licență cu frecvență și frecvență redusă

COMUNICAT DE PRESA privind ADMITEREA la noul program de studii de licenta
INGINERIA SISTEMELOR ELECTROENERGETICE

Examenul de admitere pentru restul specializarilor 
se va sustine pe data de 18 septembrie 2020

Media la examenul de admitere se calculează astfel:

 • Pentru programele de studii de licență cu frecvență (locuri nebugetate)
 • 100% media generală obținută la examenul de Bacalaureat
 • Pentru programele de studii de licență cu frecvență redusă
 • 100% media generală obținută la examenul de Bacalaureat
 • Criteriu de departajare
 • Media generală la disciplina Matematică obținută pe perioada liceului

Calendarul Sesiunii de Admitere IULIE 2020

 • 15.06.2020 – 15.07.2020 Perioada de înscriere online
 • 06.07.2020 – 15.07.2020 Perioada de înscriere online pentru absolvenții 2020
 • 16.07.2020 Concurs de admitere pe bază de dosare
 • 17.07.2020 Contestații concurs de admitere
 • 17.07.2020 – 24.07.2020 Confirmarea locurilor pentru studenții admiși

Cifra de școlarizare pentru studiile de Licență 2020

Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) Acreditare/ Autorizare provizorie Forma de învățământ Capacitatea de școlarizare (numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați) Cifra de școlarizare pentru studii finanțate de la bugetul de stat
1 2 3 4 5
Navigație și Transport Maritim și Fluvial, Constanța, limba română Acreditat IF 225 21 2 5
Navigație și Transport Maritim și Fluvial, Constanța, limba română Acreditat FR 125
Navigație și Transport Maritim și Fluvial, Constanța, limba engleză Acreditat IF 100
Electromecanică Navală, Constanța, limba română Acreditat IF 200 17 2 5
Electromecanică Navală, Constanța, limba română Acreditat FR 125
Electromecanică Navală, Constanța, limba engleză Acreditat IF 100
Electrotehnică, Constanța, limba română Acreditat IF 100 12 2 5
Electrotehnică, Constanța, limba română Acreditat FR 100
Inginerie Economică în Domeniul Transporturilor, Constanța, limba română Acreditat IF 60 17 2
Ingineria și Protecția Mediului în Industrie, Constanța, limba română Acreditat IF 60 10 10 5
Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații, Constanța, limba română Acreditat IF 50 16 2 10
TOTAL 1245 93 10 2 20 20
 1. Români bugetați
 2. Absolvenți proveniți din sistemul de protecție socială
 3. Rromi
 4. Domenii prioritare
 5. Absolvenți licee din mediul rural

Documente necesare la înscrierea Online

 • Carte de Identitate
 • Certificat de Naștere
 • Poză (în format ”jpeg”)
 • Diploma de Bacalaureat față
 • Diploma de Bacalaureat verso
 • Chitanță plată taxă de înscriere (150 lei)
 • Declarația de consimțământ completată și semnată (se descarcă de pe platforma online de înscriere)

Relaţii la telefon

 • 0754 065 174
 • 0755 063 338
 • 0756 134 672
 • 0241 664 740 (int.148) (Secretariat FR)
 • 0755/047470 (Secretariat FR)
Top