Acasa / Admitere studii licență cu frecvență și frecvență redusă

Admitere studii licență cu frecvență și frecvență redusă

Admiterea se face pe bază de dosar!
Nota de admitere reprezintă media generală obținută la examenul de Bacalaureat.
Departajarea pentru ultimul loc o reprezintă nota obținută la Matematică la examenul de Bacalaureat.

Media la examenul de admitere se calculează astfel:

 • Pentru programele de studii de licență cu frecvență (locuri bugetate)
 • 85% media generală obținută la examenul de Bacalaureat
 • 15% nota obținută la Matematică la examenul de Bacalaureat
 • Pentru programele de studii de licență cu frecvență și frecvență redusă (locuri nebugetate)
 • 100% media generală obținută la examenul de Bacalaureat
 • Criteriu de departajare
 • Media generală la disciplina Matematică obținută pe perioada liceului

Calendarul Sesiunii de Admitere 2022

 • 01.07.2022 – 10.07.2022 Perioada de înscriere online
 • 11.07.2022 Concurs de dosare
 • 12.07.2022 Contestații concurs de admitere
 • 12.07.2022 – 18.07.2022 Confirmarea locurilor pentru studenții admiși
 • 19.07.2022 Rezultate finale admitere 2022Informații cazare an universitar 2022/2023

Informații admitere


Documente necesare la înscrierea Online

 • Carte de Identitate
 • Certificat de Naștere
 • Certificat de Căsătorie daca este cazul
 • Poză (în format ”jpeg”)
 • Diploma de Bacalaureat față
 • Diploma de Bacalaureat verso
 • Chitanță plată taxă de înscriere (150 lei)
 • Declarația de consimțământ completată și semnată (se descarcă de pe platforma online de înscriere)
 • In cazul in care mesajul pe platforma obtinut dupa accesare este “Eroare” va rugam sa transmiteti documentele de mai sus scanate la adresa de mail: secretariat@cmu-edu.eu sau secretariat.ifr@cmu-edu.eu
Top