Home / Anunturi / Reprezentanţi ai UMC au moderat reuniunea de lucru din Varna

Reprezentanţi ai UMC au moderat reuniunea de lucru din Varna

Reprezentanţi ai UMC au moderat reuniunea de lucru din Varna, găzduită de către Academia Navală Nikola Yonkov Vaptsarov

În perioada 6-7 Noiembrie 2017, cadre didactice din UMC au coordonat a treia întâlnire transnaţională din cadrul proiectului DivSea, “Diversification of seafarers’ employability paths through collaborative development of competences and certification”, ERASMUS+, Parteneriat strategic 2016-1-RO01-KA202-024663.

Evenimentul a fost organizat şi găzduit de către “Academia Navală Nikola Yonkov Vaptsarov” şi a avut ca invitaţi experţi aparţinând celor 4 instituţii partenere: Universitatea Maritimă din Constanţa – România, Nikola Yonkov Vaptsarov Naval Academy – Bulgaria, European Association of Career Guidance – Cipru şi STC-Group – Olanda.

Dinspre stânga: Blagovest Belev (NVNA), Sevdalin Iliev Daskalov (NVNA), Todor Koritarov (NVNA), Nicoleta Acomi (UMC),
Nikos Stathopoulos (EACG), Mircea Zus (UMC), Lucie Saxton (STC-Group), Aat Kroek (STC-Group)

Întâlnirea ce a avut ca scop analiza eficienței activităților desfășurate și discutarea măsurilor pentru creșterea vizibilității rezultatelor a marcat încheierea cu success a primului an de implementare a proiectului.

Pe parcursul celor două zile de lucru reprezentanţii instituţiilor partenere au evidențiat progresul în elaborarea de materiale didactice cu scopul atingerii obiectivului principal al proiectului „îmbunătăţirea abilităţilor de angajare şi a oportunităţilor de muncă ale angajaţilor în domeniul maritim, şi reducerea decalajelor existente între oferta educaţională şi piaţa muncii”.

Următoarea etapă a proiectului este dedicată analizei calitative și definitivării conținutului materialelor didactice şi de evaluare. Materialele de învățare pot fi accesate la adresa http://divsea.cmu-edu.eu/ și pot contribui la dezvoltarea abilităților de angajare ale profesioniştilor din domeniul maritim și nu numai.

Ulterior va fi selectat un grup țintă de 25 de persoane ce activează în domeniul maritim pentru a participa la cursurile pilot de pregătire profesională ce se vor desfășura în Varna și în Constanța, cu scopul validării rezultatelor proiectului.

În calitate de instituţie coordonatoare, Universitatea Maritimă din Constanţa va informa prin intermediul web-site-ul proiectului https://cmu-edu.eu/divsea/, despre procedura de recrutare a grupului țintă și despre progresul activităţilor derulate şi finanţate prin programul Uniunii Europene ERASMUS+.

Top