Home / Anunturi / Cadre didactice din UMC au participat la sesiunea de instruire organizată de STC-Group, în Olanda

Cadre didactice din UMC au participat la sesiunea de instruire organizată de STC-Group, în Olanda

În perioada 20-24 Noiembrie 2017, o sesiune de instruire organizată de STC-Group în Olanda a reunit un grup de 10 participanti din Universitatea Maritimă din Constanţa (România), Nikola Yonkov Vaptsarov Naval Academy (Bulgaria), European Association of Career Guidance (Cipru) şi STC-Group (Olanda). Sesiunea este a doua de acest gen din cadrul proiectului DivSea, “Diversification of seafarers’ employability paths through collaborative development of competences and certification”, ERASMUS+, Parteneriat strategic 2016-1-RO01-KA202-024663 coordonat de UMC.

Obiectivul principal al întrunirii l-a reprezentat lansarea platformei online E-platform for Blended Learning http://divsea.cmu-edu.eu/. Instruirea a urmărit de asemenea dezvoltarea abilităților formatorilor/cadrelor didactice în vederea evaluarii online a competențelor cursanților.

Timp de cinci zile, participanții s-au implicat în schimburi de experiență destinate îmbunătățirii abilităților de utilizare a instrumentelor ICT pentru verificare și evaluare. Temele abordate au inclus: metode și tehnici de integrare a ICT în procesul de învățare, utilizarea Prezi, a platformei Kahoot și a platformei Moodle în cadrul proceselor de predare și evaluare.

De la stânga la dreapta: Sevdalin Iliev Daskalov (NVNA), Todor Koritarov (NVNA), Nikos Stathopoulos (EACG), Yiannis Kalaitzis (EACG), Lucie Saxton (STC-Group), Aat Kroek (STC-Group), Alina Boştină (UMC), Corina Varsami (UMC), Nicoleta Acomi (UMC), Mircea Zus (UMC

Competențele dobândite de participanții la acest eveniment de formare vor fi împărtășite colegilor în cadrul unor ateliere de lucru. Acestea vor fi organizate de fiecare instituție parteneră in scopul multiplicării rezultatelor proiectului și al dezvoltării profesionale continue a profesioniștilor din domeniul maritim.

Sesiuni speciale au fost dedicate dezbaterilor și activităților practice privind metodologia de elaborare a chestionarelor cu răspunsuri multiple pentru verificarea și evaluarea competențelor. Acest subiect a oferit participanților oportunitatea de a-și îmbunătăți abilitățile analitice de a evalua rezultatele și de a interpreta deciziile cursanților.

În calitate de instituţie coordonatoare, UMC va informa prin intermediul web-site-ul proiectului https://cmu-edu.eu/divsea/ despre progresul activităților și despre programarea workshopurilor de diseminare.

Top