Home / Anunturi / Multiplier event in Varna

Multiplier event in Varna

Eveniment organizat și găzduit de Academia Navală Nikola Yonkov Vaptsarov, Varna

Universitatea Maritimă din Constanța și Academia Navală din Varna promovează rezultatele proiectului DivSea, finanțat din Fonduri Europene 

Universitatea Maritimă din Constanţa în calitate de furnizor de educaţie şi formare în domeniul maritim implementează timp de doi ani proiectul DivSea, “Diversification of seafarers’ employability paths through collaborative development of competences and certification”, Parteneriat strategic 2016-1-RO01-KA202-024663.

În acest context, la data de 15 Februarie 2018 la Varna, în Bulgaria, s-a desfăşurat cel de-al doilea eveniment de promovare a rezultatelor proiectului. Evenimentul intitulat Instrumente moderne pentru îmbunătățirea competențelor personalului din domeniul maritim a fost organizat de către Academia Navală Nikola Yonkov Vaptsarov și a reunit peste 30 de profesioniști din diferite companii din domeniul maritim. Alături de organizatori au fost invitate să participe cadre didactice din Universitatea Maritimă din Constanţa.

Programul a inclus atat expuneri de cursuri cat și dezbateri referitoare la rolul dezvoltării competențelor transversale și a pregătirii profesionale continue pentru creşterea/diversificarea angajabilităţii. Modulele selectate și prezentate au fost apreciate ca fiind de mare interes pentru participanți: Eficiența energetică în shipping – Prof Dr Blagovest Belev; Managementul apei de balast – Capt Sevdalin Daskalov; Survey maritim – SL Dr. Cristian Andrei; Lucru în echipă – Assist Prof Dr. Todor Koritarov.

Materialele didactice structurate sub formă de module de învățare și evaluare sunt integrate într-o platformă online disponibilă la adresa: http://divsea.cmu-edu.eu/. În calitate de manager de proiect, Conf univ Dr Nicoleta Acomi a prezentat modul de utilizare a platformei, evidențiind relevanța acesteia atât pentru învățare/certificare cât și pentru ghidarea în carieră.

Etapa următoare a proiectului este dedicată validării rezultatelor obținute. În acest sens, un grup de 20 de masteranzi din UMC va fi selectat pentru a participa la cursuri de pregătire organizate de Academia NVNA din Varna. În calitate de instituţie coordonatoare, Universitatea Maritimă din Constanţa va informa prin intermediul web-site-ul proiectului https://cmu-edu.eu/divsea/ despre procedura de selecție in vederea  participarii masteranzilor la activităţile de instruire derulate şi finanţate prin programul Uniunii Europene ERASMUS+.

Top