Acasa / Anunturi / Evaluarea competențelor minimale ale Convenției STCW

Evaluarea competențelor minimale ale Convenției STCW

Urmare a adresei nr. 11.740/28.05.2014 emisă de către Autoritatea Navală Română, înregistrată la Universitatea Maritimă din Constanța cu nr. 3139/28.05.2014, studenții sau absolvenții instituției care au efectuat minim 12 luni de practică ambarcată vor fi evaluați conform procedurii de evaluare a Practicii ambarcată.

Candidații vor parcurge următoarele etape:

  • vor depune la Departamentul IMO o cerere de examinare (Cerere pentru examinare la Practica ambarcată);
  • după verificarea documentelor care atestă îndeplinirea celor 12 luni de practică ambarcată studenții vor fi informați despre perioada de organizare a activității de examinare;
  • după desfășurarea examenului studenții vor primi calificativ admis/respins;
  • studenții care primesc calificativ “admis” vor primi viza pe Caietul de practică;
  • studenții care primesc calificativ respins se pot prezenta la o altă evaluare organizată de Universitatea Maritimă din Constanța;

Activitatea de evaluare constă într-un test grilă în format electronic susținut în cadrul Departamentului IMO cu o comisie de cadre didactice și/sau specialiști/ofițeri brevetați numită prin Decizia Rectorului.
Testul grilă este elaborat în conformitate cu reglementările STCW pentru verificarea competențelor de specialitate solicitate de STCW.

Documente necesare:

  • Caiet practică ambarcată în care să se regăsească perioada completă de 12 luni
  • Carnet de marinar în care să se regăsească perioada de practică ambarcată completă (12 luni)
  • Original și copie după chitanță aferentă taxei evaluării pentru care se solicită înscrierea (plata se face la casieria UMC), în valoare de 200 lei. Program casierie UMC: 08:00-10:00, 12:00-15:00
  • Cerere tip, completată la Departamentul IMO, etaj 1, sala E101.
Top