Acasa / Anunturi / Anunț susținere Teză Doctorat Tamara Stanciu

Anunț susținere Teză Doctorat Tamara Stanciu

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA
anunță
SUSŢINEREA ÎN ŞEDINŢĂ PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT
„Cercetări privind transferul de gaze în tehnologiile de scufundare”

elaborată de ing. TAMARA STANCIU (BÎRLĂDEANU)(descarcă CV)

Comisia de susținere publică a tezei de doctorat numită prin decizia Rectorului nr. 201/20.09.2018 este constituită din:

Preşedinte:
Conf.univ. dr. ing. Ion OMOCEA
Decan Facultatea Electromecanică Navală

Conducător ştiinţific:
Prof.univ.dr.ing. Dumitru DINU (descarcă CV)

Referenţi:
Prof. Dr. Ing. Mircea DEGERATU (descarcă CV), Universitatea Tehnică de Construcţii, Bucureşti
Conf. Dr. Ing. Anca CONSTANTIN (descarcă CV), Universitatea „Ovidius” din Constanţa
Prof. Dr. Ing. Nicolae BUZBUCHI (descarcă CV), Universitatea Maritimă din Constanţa

Listă Publicații

Rezumat Limba Română
Rezumat Limba Engleză

Susținerea publică va avea loc la sediul universității, str. Mircea cel Bătrân 104, Constanța, vineri, 12 octombrie 2018, ora 1100 în Sala de Conferinţe a Universităţii, etaj VII, E710

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul Școlii Doctorale, Parter P003

Top