Acasa / Anunturi / Anunț susținere Teză Doctorat Dmitri Delistoian

Anunț susținere Teză Doctorat Dmitri Delistoian

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA
anunță

SUSŢINEREA ÎN ŞEDINŢĂ PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT
„CONTRIBUŢII ÎN STUDIUL TENSIUNILOR REZIDUALE DIN CONDUCTELE MAGISTRALE DESTINATE TRANSPORTULUI DE FLUIDE”

elaborată de ing. DMITRI DELISTOIAN (descarcă CV)

Comisia de susținere publică a tezei de doctorat numită prin decizia Rectorului nr. 191/07.09.2018 este constituită din:

Preşedinte:
Conf.univ. dr. ing. Ion OMOCEA
Decan Facultatea Electromecanică Navală

Conducător ştiinţific:
Prof.univ.dr.ing. Mihael CHIRCOR (descarcă CV)

Referenţi:
Prof.univ.dr.ing. Pavel Cristian (descarcă CV), Universitatea Tehnică Construcţii Bucureşti
Prof.univ.dr.ing. Remus Zăgan (descarcă CV), Universitatea Maritimă din Constanţa
Conf.univ.dr.ing. Mihai Bejan (descarcă CV), Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, Constanta

Susținerea publică va avea loc la sediul universității, str. Mircea cel Bătrân 104, Constanța, vineri, 28 septembrie 2018, ora 1100 în Sala de Conferinţe a Universităţii, etaj VII, E710

Listă Lucrări

Rezumat

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul Școlii Doctorale, Parter P003

Top