Acasa / Anunturi / Comunicat de presă – Semnare contract de execuție

Comunicat de presă – Semnare contract de execuție

COMUNICAT DE PRESĂ

Universitatea Maritimă din Constanța este beneficiarul unui proiect finanțat prin POR 2014-2020 intitulat Extindere, reabilitare, modernizare și echipare infrastructură educațională universitară Corp B – Baza Nautică (sediu Lac Mamaia), Str. Cuarțului nr. 2, Constanța (cod SMIS 120979, contract de finanțare nr. 4641/02.08.2019). Proiectul are o valoare totală de 24.625.066,32 lei și o perioadă de execuție de 24 luni.

Obiectivul specific al proiectului este creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive. Se urmărește îmbunătățirea infrastructurii educaționale a Universității Maritime din Constanța prin extinderea pe verticală a clădirii existente la Baza Nautică, lucrări de creștere a eficienței energetice și lucrări de amenajare interioară.

Până la finalizarea proiectului se vor crea noi spații de învățământ cu dotări moderne, de ultimă generație, ce vor permite desfășurarea în condiții optime a proceselor de educație, dar și a activităților de cercetare ale doctoranzilor și ale cadrelor didactice. Vor rezulta, astfel, noi săli de curs și seminar, laboratoare și două amfiteatre de capacitate mare.

Miercuri, 17.02.2021, începând cu ora 11, în Aula Gavrilă Rican a UMC se va semna contractul de execuție a lucrărilor prevăzute în proiect, întâlnire premergătoare predării amplasamentului și ordinului de începere a lucrărilor.

 

 

RECTOR,
Prof. univ. dr. ing. Violeta-Vali CIUCUR

 

Top