Acasa / Anunturi / Comunicat de presă încheiere proiect CLOUD

Comunicat de presă încheiere proiect CLOUD

Anunț de finalizare a implementării proiectului: „CLOUD și infrastructuri masive de date la Universitatea Maritimă din Constanța”

Universitatea Maritimă din Constanța, în calitate de beneficiar, anunță încheierea activităților proiectului „CLOUD si infrastructuri masive de date la Universitatea Maritimă din Constanța” – Cod SMIS 124883.

Proiectul s-a desfășurat în perioada 16.04.2020 – 15.05.2023.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 1 Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții 1a îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelenta în materie de CDI și promovarea centrelor de competenta în special a celor de interes european, Apel de proiecte nr. POC/398/1/1, Denumire apel proiecte: Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale.

Obiectivul general: Obiectivul general este creșterea capacității de cercetare în scopul ridicării nivelului de competitivitate științifică pe plan internațional al Universității Maritime din Constanța, prin crearea de infrastructuri CLOUD / centre de date cu performanță înaltă, care sa fie integrate în structuri internaționale de tip CLOUD și INFRASTRUCTURI MASIVE DE DATE.

Rezultatele proiectului:

 1. Rezultate obținute Activitatea 1:
  • 1 echipa de management constituita;
  • 3 proceduri de atribuire desfășurate;
  • 1 proiect implementat si finalizat;
 2. Rezultate obținute Activitatea 2:
  • 1 infrastructura CLOUD (hardware) achiziționată;
 3. Rezultate obținute Activitatea 3:
  • 1 infrastructură CLOUD (aplicații informatice și licențe pentru software) achiziționată;
 4. Rezultate obținute Activitatea 4:
  • 1 infrastructura CLOUD funcțională;
 5. Rezultate obținute Activitatea 5:
  • 1 contract de consultanta in achizițiile proiectului;
 6. Rezultate obținute Activitatea 6:
  • 1 campanie de informare si publicitate conținând: 2 comunicate de presa, 50 autocolante, 500 flyere, 100 broșuri, 1web site de prezentare a proiectului;
 1. Rezultate obținute Activitatea 7:
  • 1 raport de audit financiar al proiectului;
 2. Rezultat de proiect:
 • Număr de instituții/ beneficiari care utilizează / accesează informațiile / serviciile – 4 instituții.
 • Valoarea totală a proiectului estre de 4.829.566,77 lei din care valoarea contribuției europene nerambursabile (FEDR) este de 4.095.016,76 lei, valoarea nerambursabilă din bugetul național este de 722.560,01 lei și valoarea contribuției proprii este de 11.900 lei.Descarcă comunicat

 • Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
 • Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Top