Acasa / Admitere / Admitere studii licență cu frecvență și frecvență redusă

Admitere studii licență cu frecvență și frecvență redusă

ATENȚIE !
EXAMENUL DE ADMITERE ÎNCEPE LA ORA 10:00
ACCESUL ÎN SALA DE EXAMEN SE FACE ÎNCEPÂND CU ORA 9:30, PE BAZĂ DE CARTE DE IDENTITATE.
NU SE INTRĂ ÎN SALA DE CONCURS CU TELEFONUL MOBIL.
EXAMENUL SE DESFĂȘOARA LA SEDIUL DIN BAZA NAUTICĂ
VEZI HARTA
ADMITERE 2023
Înscriere Online

Calendarul Sesiunii de Admitere 2023

 • SESIUNE ADMITERE TOAMNĂ
 • 22.07.2023 – 26.09.2023 – Perioada înscriere sesiune admitere studii universitare de licență
 • 27.09.2023 – Concurs de admitere, Finalizare admitere studii universitare de licență
 • SESIUNE ADMITERE IULIE
 • 03.07.2023 – 13.07.2023 – Perioada înscriere sesiune admitere studii universitare de licență
 • 14.07.2023 – Examen de admitere/concurs de dosare studii universitare de licență
 • 15.07.2023 – Contestații
 • 16.07.2023 – 21.07.2023 – Confirmarea locurilor pentru studenții admiși
 • 21.07.2023 – Rezultate finale admitere studii universitare de licență
 • SESIUNE ADMITERE TOAMNĂ
 • 22.07.2023 – 26.09.2023 – Perioada înscriere sesiune admitere studii universitare de licență
 • 27.09.2023 – Concurs de admitere, Finalizare admitere studii universitare de licență

EXAMEN DE ADMITERE 27.09.2023
TEST GRILĂ – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ CU FRECVENȚĂ
 • Securitate Cibernetică
 • Pentru ocuparea locurilor bugetate
 • 60% nota obținută la examenul de admitere
 • 40% media generală a examenului de Bacalaureat
 • Pentru ocuparea locurilor cu taxă
 • 100% media generală a examenului de Bacalaureat
 • Criteriu de departajare: Media generală la Matematică din examenul de Bacalaureat
CONCURS DE DOSARE LA SPECIALIZĂRILE
 • Navigație și transport maritim și fluvial
 • Electromecanică Navală
 • Electrotehnică
 • Ingineria sistemelor electroenergetice
 • Tehnologii și sisteme de telecomunicații
 • Inginerie și management în domeniul transporturilor
 • Ingineria și protecția mediului în industrie
 • Pentru ocuparea locurilor bugetate
 • 100% media generală a examenului de Bacalaureat
 • Pentru ocuparea locurilor cu taxă
 • 100% media generală a examenului de Bacalaureat
 • Criteriu de departajare: Media generală la Matematică din examenul de Bacalaureat

 • Navigație și transport maritim și fluvial limba engleză
 • Electromecanică Navală limba engleză
 • Electrotehnică limba engleză
 • 100% media generală a examenului de Bacalaureat
 • Test preliminar de limba engleză sau Certificat de Competenţă (TOEFL, CAMBRIDGE)
 • Candidații care nu dețin certificat CAMBRIDGE, TOEFL sau IELTS vor putea susține Test de competențe lingvistice pentru limba engleză la, sala E209 în ziua de 27 septembrie 2023 la ora 10.00
 • Criteriu de departajare: Media generală la Matematică din examenul de Bacalaureat

CONCURS DE DOSARE STUDII CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
 • 100% media generală a examenului de Bacalaureat
 • Criteriu de departajare: Media generală la Matematică din examenul de Bacalaureat

CONCURS DE DOSARE PENTRU ABSOLVENȚII LICEELOR DIN MEDIUL RURAL
 • 100% media generală a examenului de Bacalaureat
 • Criteriu de departajare: Media generală la Matematică din examenul de Bacalaureat

CONCURS DE DOSARE PENTRU ABSOLVENȚII PROVENIȚI DIN SISTEMUL DE PROTECȚIE SOCIALĂ
 • 10 LOCURI SUBVENȚIONATE DE LA BUGETUL DE STAT
 • Înscrierea se face la sediul universității
 • Doar pentru Absolvenții promoției 2023
 • 100% media generală a examenului de Bacalaureat
 • Criteriu de departajare: Media generală la Matematică din examenul de Bacalaureat

CONCURS DE DOSARE PENTRU ABSOLVENȚII DE ETNIE RROMĂ
 • 2 LOCURI SUBVENȚIONATE DE LA BUGETUL DE STAT
 • Înscrierea se face la sediul universității
 • Dovada apartenenței la etnie
 • 100% media generală a examenului de Bacalaureat
 • Criteriu de departajare: Media generală la Matematică din examenul de Bacalaureat
1 loc subvenționat de la bugetul de stat pentru absolvenți cu cerințe speciale/dizabilități

Documente necesare la înscriere

 • Carte de Identitate
 • Certificat de Naștere
 • Certificat de Căsătorie daca este cazul
 • Poză (în format ”jpeg”)
 • Diploma de Bacalaureat față
 • Diploma de Bacalaureat verso
 • Chitanță plată taxă de înscriere
 • Declarația de consimțământ completată și semnată (se descarcă de pe platforma online de înscriere)
 • In cazul in care mesajul pe platforma obtinut dupa accesare este “Eroare” va rugam sa transmiteti documentele de mai sus scanate la adresa de mail: admitere@cmu-edu.eu sau secretariat.ifr@cmu-edu.eu

Top