Acasa / Admitere / Admitere studii licență cu frecvență și frecvență redusă

Admitere studii licență cu frecvență și frecvență redusă

Calendarul Sesiunii de Admitere 2023

 • SESIUNE ADMITERE IULIE
 • 03.07.2023 – 13.07.2023 – Perioada înscriere sesiune admitere studii universitare de licență
 • 14.07.2023 – Examen de admitere/concurs de dosare studii universitare de licență
 • 15.07.2023 – Contestații
 • 16.07.2023 – 21.07.2023 – Confirmarea locurilor pentru studenții admiși
 • 21.07.2023 – Rezultate finale admitere studii universitare de licență
 • SESIUNE ADMITERE TOAMNĂ
 • 01.08.2023 – 26.09.2023 – Perioada înscriere sesiune admitere studii universitare de licență
 • 27.09.2023 – Concurs de admitere, Finalizare admitere studii universitare de licență

EXAMEN DE ADMITERE 14.07.2023
TEST GRILĂ – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ CU FRECVENȚĂ
 • Navigație și transport maritim și fluvial
 • Electromecanică Navală
 • Electrotehnică
 • Ingineria sistemelor electroenergetice
 • Tehnologii și sisteme de telecomunicații
 • Pentru ocuparea locurilor bugetate
 • 60% nota obținută la examenul de admitere
 • 40% media generală a examenului de Bacalaureat
 • Pentru ocuparea locurilor cu taxă
 • 100% media generală a examenului de Bacalaureat
 • Criteriu de departajare: Media generală la Matematică din examenul de Bacalaureat
CONCURS DE DOSARE LA SPECIALIZĂRILE
 • Inginerie și management în domeniul transporturilor
 • Ingineria și protecția mediului în industrie
 • Pentru ocuparea locurilor bugetate
 • 100% media generală a examenului de Bacalaureat
 • Pentru ocuparea locurilor cu taxă
 • 100% media generală a examenului de Bacalaureat
 • Criteriu de departajare: Media generală la Matematică din examenul de Bacalaureat

 • Navigație și transport maritim și fluvial limba engleză
 • Electromecanică Navală limba engleză
 • Electrotehnică limba engleză
 • 100% media generală a examenului de Bacalaureat
 • Test preliminar de limba engleză sau Certificat de Competenţă (TOEFL, CAMBRIDGE)
 • Criteriu de departajare: Media generală la Matematică din examenul de Bacalaureat
CONCURS DE DOSARE STUDII CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
 • 100% media generală a examenului de Bacalaureat
 • Criteriu de departajare: Media generală la Matematică din examenul de Bacalaureat

Documente necesare la înscriere

 • Carte de Identitate
 • Certificat de Naștere
 • Certificat de Căsătorie daca este cazul
 • Poză (în format ”jpeg”)
 • Diploma de Bacalaureat față
 • Diploma de Bacalaureat verso
 • Chitanță plată taxă de înscriere
 • Declarația de consimțământ completată și semnată (se descarcă de pe platforma online de înscriere)
 • In cazul in care mesajul pe platforma obtinut dupa accesare este “Eroare” va rugam sa transmiteti documentele de mai sus scanate la adresa de mail: secretariat@cmu-edu.eu sau secretariat.ifr@cmu-edu.eu

Relaţii la telefon

 • 0755 063 338
 • 0756 134 672
 • 0241 664 740 (int.148) (Secretariat FR)
 • 0241 664 740 (int. 204) (Secretariat IF)

Top