Faculty of Navigation Maritime Transport Department of Engineering and Management in Transports

Department of Engineering and Management in Transports

Name E-mail
POPA GEORGE DOREL george.popa@cmu-edu.eu
BATRINCA GHIORGHE gelu.batrinca@cmu-edu.eu
SURUGIU FELICIA felicia.surugiu@cmu-edu.eu
MINA SIMONA simona.mina@cmu-edu.eu
BERESCU SERBAN serban.berescu@cmu-edu.eu
DRAGOMIR MARIA CRISTINA cristina.dragomir@cmu-edu.eu
OLTEANU ANA-CORNELIA ana.olteanu@cmu-edu.eu
DRAGAN CRISTIAN cristian.dragan@cmu-edu.eu;
POPA LILIANA VIORICA liliana.popa@cmu-edu.eu
MICU ALEXANDRU alexandru.micu@cmu-edu.eu
STRATON ALEXANDRU alexandru.straton@cmu-edu.eu
JENARU ANDREEA andreea.jenaru@cmu-edu.eu
ADASCALITEI OANA oana.adascalitei@cmu-edu.eu
BRÂNZĂ GRAȚIELA gratiela.branza@cmu-edu.eu

Head of Department,
Assoc. Prof. OLTEANU ANA-CORNELIA, PhD.

Top