Acasa / Doctorat

Doctorat

STUDII DE DOCTORAT

ÎN DOMENIUL FUNDAMENTAL ȘTIINȚE INGINEREȘTI, DOMENIUL DE STUDII INGINERIE MECANICĂ

Universitatea Maritimă din Constanţa (UMC) este o instituție de invățământ superior de stat, profilată pe învățământ tehnic de marină.

În anul 2001 Universitatea Maritimă din Constanța a devenit Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat în Domeniul Fundametal: Științe Inginerești, Domeniul de Studii: Inginerie Mecanică. În 2010, Universitatea Maritimă din Constanța a obținut acreditarea și pentru Domeniul de studii Inginerie Navală și Navigație.

Conform Contractului de partenariat dintre Universitatea Politehnica din București și Universitatea Maritimă din Constanța, Şcoala doctorală din UMC colaborează din punct de vedere academic cu Școala Doctorală Inginerie Mecanică și Mecatronică a UPB.

Școala doctorală are sprijinul logistic al Centrului de Cercetare pentru Inginerie Mecanică Navală înființat în 2002 ca și a cadrelor didactice din cadrul Facultății de Electromecanică Navală, mulți dintre ei membri ai Comisiilor de îndrumare.

Procedura sustinere publica teza doctorat

Pe data de 17.06.2016 a fost ales noul Consiliu al Şcolii Doctorale.

Consiliul Şcolii Doctorale (CSD)

Prof. Dr. Ing. Dumitru DINU, Director

Prof. Dr. Ing. Nicolae BUZBUCHI, membru

Dr. Ing. Tiberiu CALBOREANU, Autoritatea Navală Română, membru

Drd. Iulia Alina ANTON, membru.

Conducători de doctorat Data dobândirii calităţii
Prof. Dr. Ing. Paul BOCĂNETE 2004
Prof. Dr. Ing. Nicolae BUZBUCHI 2001
Prof. Dr. Ing. Mihael CHIRCOR 2003
Prof. Dr. Ing. Dumitru DINU 2001

Regulamente

Regulament privind abilitarea și acordarea calității de conducator de doctorat  în UMC
Regulament de funcționare a Școlii Doctorale Inginerie Mecanică și Mecatronică

Raport de autoevaluare IOSUD UMC

Top