Home / Anunturi / UMC susţine promovarea şi exploatarea rezultatelor proiectelor finanţate din foduri europene

UMC susţine promovarea şi exploatarea rezultatelor proiectelor finanţate din foduri europene

UMC susţine promovarea şi exploatarea rezultatelor proiectelor finanţate din foduri europene

Universitatea Maritimă din Constanţa în calitate de furnizor de educaţie şi formare în domeniul maritim, desfăşoară în paralel cu activitatea de pregătire şi coordonare a cursanţilor o amplă activitate de cercetare ştiinţifică detaliată în “Strategia Cercetării 2020”. Unul dintre obiectivele UMC incluse în planul strategic de dezvoltare îl constituie creşterea contribuţiei româneşti la progresul cunoaşterii de frontieră prin promovarea şi valorificarea rezultatelor cercetării. În acest sens, UMC implementează proiectul DivSea – “Diversification of seafarers’ employability paths through collaborative development of competences and certification”, ERASMUS+, Parteneriat strategic 2016-1-RO01-KA202-024663.

În calitate de Agenţie de implementare pentru programul Erasmus+, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale ANPCDEFP organizează cursuri DEOR “Dissemination and Exploitation of Results” pentru diseminarea şi exploatarea rezultatelor proiectelor.

În acest context, Agenţia a organizat şi găzduit în perioada 29-31 Martie 2017 atelierul RezultatE+, la care au fost invitaţi reprezentanţi ai instituţiilor beneficiare de parteneriate strategice Erasmus+. La acest eveniment a participat din partea Universităţii Maritime din Constanţa Conf. Univ. Dr. Nicoleta Acomi, manager al proiectului DivSea.

 

 

 

 

 

 

În cadrul atelierului, reprezentanţii instituţiilor beneficiare si-au prezentat activităţile întreprinse pentru promovarea şi diseminarea rezultatelor şi au identificat ariile ce necesită îmbunătăţire pentru a asigura o mai bună vizibilitate şi exploatare a rezultatelor proiectelor.

Temele abordate în cadrul atelierului au cuprins: Contextul European al Erasmus+ şi rolul DEOR în atingerea obiectivelor programului, Comunicare şi rezultate, Indicatori şi impact, Stakeholders în activitatea DEOR, Obiective de comunicare, Metode, tehnici şi instrumente, Sustenabilitate, Evaluarea planului DEOR  şi Strategii de diseminare.

Principalul rezultat obţinut la sfârşitul celor trei zile de lucru  este un plan detaliat de diseminare şi exploatare a rezultatelor; plan care va contribui la o mai bună promovare, multiplicare a rezultatelor şi de asemenea la sustenabilitatea proiectelor finanţate din fonduri europene.

În calitate de instituţie beneficiară şi coordonator al proiectului DivSea, Universitatea Maritimă din Constanţa va informa prin intermediul web-site-ul proiectului https://cmu-edu.eu/divsea/ despre progresul activităţilor derulate şi finanţate prin programul Uniunii Europene ERASMUS+.

Contact: Nicoleta Acomi, manager de proiect, Nicoleta.acomi@cmu-edu.eu

Top