Acasa / Anunturi / Anunț de începere implementare proiect: „Extindere, reabilitare, modernizare și echipare infrastructură educațională universitară Corp B – Baza Nautică (Sediu Lac Mamaia) str. Cuarțului nr.2, Constanța”

Anunț de începere implementare proiect: „Extindere, reabilitare, modernizare și echipare infrastructură educațională universitară Corp B – Baza Nautică (Sediu Lac Mamaia) str. Cuarțului nr.2, Constanța”

Anunț de începere implementare proiect: „Extindere, reabilitare, modernizare și echipare infrastructură educațională universitară Corp B – Baza Nautică (Sediu Lac Mamaia) str. Cuarțului nr.2, Constanța”

Universitatea Maritimă din Constanța, în calitate de beneficiar, anunță începerea activităților proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare și echipare infrastructură educațională universitară Corp B – Baza Nautică (Sediu Lac Mamaia) str. Cuarțului nr.2, Constanța” – Cod SMIS 120979.

Proiectul se va desfășura în perioada 02.08.2019 – 30.06.2021.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,  Prioritate de investiție 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.3 Creșterea relevanței  învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.

Comunicat de Presă

Obiectivul general: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale a Universității Maritime din Constanța prin extinderea/reabilitarea/modernizarea și echiparea Corpului B – Baza Nautica (Sediu Lac Mamaia) str. Cuarțului nr.2.

Obiectivele specifice sunt:

 1. Achiziționarea serviciului de elaborare a documentațiilor tehnico-economice pentru realizarea lucrărilor de intervenții la construcții existente (SF/DALI + Deviz general + Lista echipamente);
 2. Achiziționarea serviciului de proiectare și asistență tehnică;
 3. Achiziționarea lucrării de execuție pentru extindere/reabilitare/modernizare și echipare corp B;
 4. Extinderea suprafeței infrastructurii educaționale a UMC cu 2086 mp, prin suplimentarea cu 2 etaje a Corpului B – Baza Nautica (Sediu Lac Mamaia) str. Cuarțului nr. 2.;
 5. Achiziționarea dotărilor specifice necesare infrastructurii universitare;
 6. Construcția și dotarea a 6 săli cu capacitatea de 713 locuri;
 7. Construcția și dotarea a 4 săli de seminar cu câte 60 locuri fiecare;
 8. Construcția și dotarea a 3 sedii de catedră;
 9. Construcția și dotarea a 3 laboratoare;
 10. Construcția și dotarea unui amfiteatru cu 340 locuri (aulă universitară);
 11. Construcția și dotarea unui amfiteatru cu 121 locuri;
 12. Achiziționarea de materiale publicitare;
 13. Achiziționarea auditului extern;

Valoarea totală a proiectului estre de  24.625.066,32 lei din care valoarea contribuției europene nerambursabile (FEDR) este de 20.931.306,37 lei, valoarea nerambursabilă din bugetul național este de  3.201.256,62 lei și valoarea contribuției proprii este de 492.501,33 lei.

Pentru detalii suplimentare :

Telefon/fax 0241664740 / 0241617260

E-mail: info@cmu-edu.eu

Top