Acasa / Anunturi / Eliberare legitimatii

Eliberare legitimatii

ÎN PERIOADA 30.10.2023 – 03.11.2023 LEGITIMAȚIILE DE STUDENT SE VOR SOLICITA/RIDICA DE LA BIROU ELIBERARE ACTE STUDII – P014 ÎN ZILELE DE:

 • LUNI INTERVALUL ORAR 09:00 – 10:00,
 • JOI ÎN INTERVALUL ORAR 13:00 – 14:00
 • PROGRAM ELIBERARE LEGITIMAȚII
 • LUNI: 12.30 – 14.30
 • MIERCURI: 12.30 – 14.30
 • VINERI: 12.30 – 14.30

 • Studenţii români/străini, în vârstă de până la 26 de ani, înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă – licenţă, master, doctorat beneficiază de tarif redus cu 50% la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanţă sau de rutele călătoriilor.
 • Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a.

Studenții pot solicita completarea și/sau eliberare legitimației la Biroul Social – Sediul Central – Str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, etaj 6, camera 601 –  în programul de lucru cu studenții, sau prin email la camine@cmu-edu.eu.

 • Pentru studenții aflați în anul I la studii de licență se vor utiliza la completarea legitimațiilor, pozele aflate în dosarele depuse la Secretariat în vederea înmatriculării. În cazul în care la dosar nu sunt depuse suficiente poze, studenții au obligația de a aduce o poză  ¾ cm la Biroul Social.
 • Restul categoriilor de studenți vor însoți solicitarea de completare și eliberare de o poză  ¾ cm.
La ridicarea legitimației, studenții trebuie să prezinte carnetul de student sau cartea de identitate.
Studenții care nu se pot prezenta personal pentru ridicarea legitimației pot împuternici o altă persoană în acest scop. Studentul trimite un e-mail pe camine@cmu-edu.eu unde declară numele persoanei pe care o împuternicește, seria și numărul cărții de identitate. Persoana împuternicită se va prezenta pentru ridicarea legitimației cu cartea de identitate în original și în copie.
 • În cazul pierderii, studenții pot solicita eliberarea altei legitimații – duplicat după ce fac dovada că au anunțat pierderea într-o publicație periodică.
 • În cazul furtului legitimației, studenții pot solicita eliberarea altei legitimații după ce fac dovada declarării furtului la Poliție.
 • În cazul deteriorării studenții pot solicita schimbarea legitimației, după predarea celei deteriorate.
Top