Acasa / Anunturi / Decizie privind depunerea candidaturilor pentru funcția de director de departament

Decizie privind depunerea candidaturilor pentru funcția de director de departament

DECIZIA NR. 197  din 15 septembrie 2022 (descarcă decizie)

 • Având în vedere H.G.R. nr. 113/06.02.1990 de înființare a Institutului de Marină Civilă Constanța şi H.G.R. 85/08.02.2000 prin care se schimbă denumirea instituției în Universitatea Maritimă din Constanța;
 • Având în vedere Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 3791/20.03.2020 de confirmare în funcția de Rector al Universității Maritime din Constanța a doamnei Prof. univ. dr. ing. Violeta Vali CIUCUR;
 • Având în vedere OMECS nr. 3751/2015 de aprobare a Metodologei-cadru referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior;
 • Având în vedere prevederile Cartei Universității Maritime din Constanța;
 • Având în vedere Metodologia pentru desfășurarea alegerilor în structurile și funcțiile de conducere academică în Universitatea Maritimă din Constanța;
 • Având în vedere aprobările Consiliilor Facultăților din 13 septembrie 2022;


Rectorul Universității Maritime din Constanța
DECIDE

Art.1 Se constituie comisiile electorale ale facultăților, după cum urmează:

Facultatea de Electromecanică Navală

 • Preşedinte: Prof.dr.ing. REMUS ZĂGAN
 • Membru: Conf.dr.ing. ALIN DĂNIȘOR
 • Membru: Ş.l.dr.ing. MIHAELA BĂRHĂLESCU
 • Membru supleant: Conf.dr.ing. SORIN SINTEA

Facultatea de Navigație și Transport Naval

 • Presedinte: S.l.dr.ing. NICOLAE GROȘAN
 • Membru: S.l.dr.ing TROMIADIS RAMONA
 • Membru: Lect.univ.dr. MARIANA DUMITRU
 • Membru supleant: Lect.univ.dr. ANDREI GABRIELA

Art.2  Se aprobă Calendarul alegerilor:

CALENDAR ALEGERI Data Interval orar
Depunerea candidaturilor pentru funcția de director de departament 19-20.09.2022 08:00-15:00
Validarea candidaturilor de către Comisia Electorală 20.06.2022 16:00
Contestații 21.09.2022 08:00-09:00
Alegerea directorilor de departament 22.09.2022 09:00-13:00
Turul II al alegerilor directorilor de departament 26.09.2022 09:00-13:00
Validarea rezultatelor alegerilor pentru directorii de departament în consiliile facultăților și senat 29.09.2022

Art.3  Prezenta  decizie a fost elaborată  în 2 exemplare (1 exemplar se află la emitent și 1 exemplar la dosarul cu decizii organizat în cadrul Direcției Resurse Umane). Prezenta decizie este comunicată, de către persoana responsabilă cu transmiterea, din cadrul structurii Cabinet Rectorat pe email-ul persoanelor responsabile, în vederea îndeplinirii sarcinilor ce le revin.

Top