Header Image
Acasa / Centru de Consiliere

Centru de Consiliere

Centru de Consiliere și Orientare în Carieră

STRUCTURA COMISIEI PENTRU ORIENTAREA PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR DIN UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA

Conform Deciziilor Rectorului Universităţii Maritime din Constanța, nr.376/9 septembrie 2016 structura comisiei pentru orientarea profesională a studenților din Universitatea Maritimă din Constanța este:

Luminița STAN Șef Serviciu CPP
Conf.univ.dr.ing. Nicoleta ACOMI Prodecan Facultatea de Navigație și Transport Maritim
Ș.l.dr.ing. Adrian SABAU Prodecan Facultatea Electromecanică Navală
Amalia DIACONESCU Secretar cursuri IMO
Elena IONASCU Student
Esna RESUL Reprezentant ALUMNI
Top