Home / Regulamente

Regulamente

Regulament Intern UMC
Metodologie privind ocuparea posturilor didactice
Metodologie privind aprobarea mentinerii calitatii de titular in UMC pentru personalul didactic care implineste varsta de 65 de ani
Regulament de organizare și funcționare a Universității Maritime din Constanța
Regulament de Organizare și Funcționare a Senatului UMC
Regulamentul Consiliului de Administrație
Regulament de funcționare a Comisiei de etică
Regulamentul de funcționare al Comisiei pentru evaluarea și asigurare a calității
Regulament privind evaluarea și asigurarea calității educației în UMC
Regulament privind evaluarea periodică a calității cadrelor didactice
Metodologia pentru desfășurarea alegerilor în structurile și Funcțiile de Conducere academică în UMC
Metodologia de selecție prin concurs public a decanilor facultăților din UMC
Regulamentul activității de cercetare științifică al UMC
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului de învățământ cu frecvență redusă
Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu și activităților de cercetare în cadrul UMC
Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in UMC
Regulamentul studiilor universitare de licență
Regulamentul studiilor universitare de masterat
Regulamentul de evaluare studenți
Regulament de organizare și desfășurare a sesiunilor deschise de examene în UMC
Regulament privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor în UMC
Regulament de desfășurare a activității de orientare profesională a studenților
Regulamentul pentru activitatea profesională a studenților din UMC
Regulament de organizare și funcționare a bibliotecii
Regulamentul privind deplasările în străinătate
Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în UMC
Regulament privind abilitarea și acordarea calității de conducator de doctorat  în UMC
Regulament de functionare a comisiei de analiza-comisiei de cercetare disciplinara pralabila a senatului universitatii
Metodologie privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la doctorat
Regulament privind organizarea si functionarea complexului studentesc de cazare al UMC
Regulament de Funcționare a Școlii Doctorale Inginerie Mecanică și Mecatronică
Regulament de acordare a burselor în Universitatea Maritimă din Constanța
Regulament privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat a studenților din UMC
Regulament antreprenoriat

Top